top of page

VENTILATIONSAGGREGAT FÖR VILLA

Rum01.jpg

FTX-AGGREGAT FÖR
HUS OCH VILLA

Vi tillbringar stora delar av våra liv inomhus och framförallt i våra hem. Mer än hälften av dygnets timmar spenderas i hemmets lugna vrå.

 

Därför är en god ventilation i ditt hem så viktig. En dålig ventilation leder till dålig luftkvalité som i längden påverkar ditt välmående och din hälsa. Framförallt personer som är extra känsliga, som lider av astma och allergi, mår sämre av en dålig luftkvalité men även andra personer kan känna sig trötta och få huvudvärk.

En installering av ett FTX-aggregat som styr din ventilation är det främsta sättet att säkerställa en god ventilation och luftkvalité i ditt hem.

Vi på Kuben Ventilation har lång erfarenhet av att tillverka ventilationsaggregat med FTX-teknik till villor och hus för en energieffektiv ventilationslösning. 

 

En investering i ett FTX-aggregat är inte bara en investering i ett bättre inomhusklimat. Det är också en långsiktig investering i ett energisnålare hem med en billigare uppvärmningskostnad som höjer värdet på din bostad.

KUBEN 230AW - KOMPLETT KLIMATSYSTEM

Kuben Ventilation tillverkar en rad FTX-aggregat för just ditt hus eller villa och vår senaste innovation är ett FTX-aggregat med en kombinerad luft/vattenvärmepump som styr allt som rör bostadens inomhusklimat; ventilation, luftvärme, radiatorvärme, fläktkonvektor, golvvärme, tappvarmvatten och komfortkyla.

 

Detta aggregat kallar vi Kuben 230AW och det är ett komplett klimatsystem för hela husets uppvärmning och ventilation. Du slipper investera i en rad olika produkter som sköter olika delar av husets uppvärmning och ventilation utan med Kuben 230AW får du en apparat som sköter allt. Detta ger dig en optimerad drift och en energieffektiv uppvärmning som sänker din uppvärmningskostnad. Aggregat är dessutom tyst i drift, endast 60x60 cm stort och alla komponenter kommer från världsledande leverantörer vilket ger ett aggregat med hög kvalitet.

 

Ett unikt system då det inte finns några andra produkter som kombinerar dessa parametrar för att optimera inomhusklimatet med endast ett aggregat. 

Läs mer om Kuben 230AW här

Kuben 230AW - ett komplett klimatsystem för hus

Här ser du en principskiss på hur Kuben 230AW är installerat, inkopplat och sköter husets alla delar av uppvärmning och ventilation. 

VARFÖR DU BÖR INVESTERA
I ETT FTX-AGGREGAT TILL HUSET

Ventilation i äldre hus och villor är oftast så kallad självdrag vilket bygger på att varmluft stiger och lämnar huset via skorsten eller andra ventilationskanaler och ny luft kommer in i huset via ventiler vid fönstren och otätheter runtom i byggnaden. Denna form av ventilation i hus och villor idag är långt ifrån den mest effektiva när det kommer till att ventilera villan eller huset.

En annan vanlig ventilationsform i dagens hus och villor är F-system eller FX-system. Dessa bygger på att du har frånluftsfläktar som suger ut den ofräscha luften ur byggnaden och skapar ett undertryck som gör att ny fräsch luft tar sig in i byggnaden.

 

FX-system tar även vara på värmen från frånluften, till skillnad från F-systemet, men värmen överförs inte till den nya luften utan värmen används ofta i husets vattensystem. Därför är den nya luften som tar sig in i byggnaden ofta kall och måste värmas upp vilket leder till ökad energiförbrukning i hemmet.

Dessa vanliga ventilationssystem är inte särskilt effektiva för en god ventilation i bostaden och framförallt inte ur ett energieffektiv perspektiv. Boverket har gjort studier på bland annat FX-system och menar att dessa ventilationssystem kommer få svårt att klara de framtida, tuffare energikraven. Svensk Ventilation rekommenderar utifrån Boverkets studie fastighetsägare att, vid nyproduktion och renovering, välja ventilationssystem med både från- och tilluft (FTX).

 

Om huset har genomgått renoveringar eller förändringar så kan ventilationen försämras. Ett klassiskt exempel på detta är om man byter ut sina gamla fönster mot nya och tätare fönster. Självdrag och F- och FX-system bygger till viss del på att det finns otätheter i bland annat fönstren och om man då installerar nya, tätare fönster försämras ventilationen i huset.

För att kunna ventilera huset ordentligt är det allra bästa att använda sig av ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. Det är här Kuben Ventilation kommer in i bilden och vi kan tillhandahålla en lösning som är både prisvärd och energieffektiv.

 

Våra ventilationsaggregat är byggda med FTX-tekniken där luften sugs ut ur huset med hjälp av en fläkt och en värmeväxlare värmer upp den nya luften som transporteras in i huset.

 

Ett FTX-aggregat sköter ventilationen effektivt och rensar ut ofräsch och oren luft och tillför rätt tempererad och fräsch luft. På så vis undviker du eventuella fukt och mögelproblem som kan vara skadliga för oss. Ibland är det svårt att veta om ens ventilation är dålig och om den behöver förbättras men ett gott råd är att beställa en OVK, en obligatorisk ventilationskontroll för att se hur ventilationen ser ut i bostaden.

 

Kontrollanten behöver vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Efter en sådan kontroll får du ett svar på huruvida din nuvarande ventilation är tillräcklig eller om du behöver uppgradera och installera FTX-ventilation.

 

Om så är fallet hjälper Kuben Ventilation dig med att förse dig med den allra bästa, mest prisvärda i längden och mest energieffektiva ventilationslösningen med ett FTX-aggregat. Vi kan också anpassa FTX-aggregatet så att det passar just ditt hus, din villa eller din bostad och dina behov. 

Kuben-Bilar-Villa-Web.jpg

KONTAKTA OSS IDAG

Vi hjälper dig med vilket FTX-aggregat som passar för just ditt hem och vi kan även anpassa våra aggregat så det passar just dig och dina behov.

Kontakta oss här

bottom of page