VENTILATIONSAGGREGAT FÖR VILLA

Vi tillbringar stora delar av våra liv inomhus och framförallt i våra hem. Mer än hälften av dygnets timmar spenderas i hemmets lugna vrå.

 

Därför är en god ventilation i ditt hem så viktig. En dålig ventilation leder till dålig luftkvalité som i längden påverkar ditt välmående och din hälsa. Framförallt personer som är extra känsliga, som lider av astma och allergi, mår sämre av en dålig luftkvalité men även andra personer kan känna sig trötta och få huvudvärk.

En installering av ett FTX-aggregat som styr din ventilation är det främsta sättet att säkerställa en god ventilation och luftkvalité i ditt hem.

Vi på Kuben Ventilation har lång erfarenhet av att tillverka ventilationsaggregat med FTX-teknik till villor och hus för en energieffektiv ventilationslösning. 

 

En investering i ett FTX-aggregat är inte bara en investering i ett bättre inomhusklimat. Det är också en långsiktig investering i ett energisnålare hem med en billigare uppvärmningskostnad som höjer värdet på din bostad.

Kuben Ventilation tillverkar en rad FTX-aggregat för just din bostad och vår senaste innovation är FTX-aggregat med en integrerad värmepump som styr allt som rör bostadens inomhusklimat; ventilation, luftvärme, radiatorvärme, golvvärme, tappvarmvatten och komfortkyla.

FTX-AGGREGAT MED INTEGRERAD VÄRMEPUMP

Kuben 230AW

Kuben 230AW - FTX-aggregat med integrerad värmepump

Kuben 550AW

Kuben 550AW - FTX-aggregat med integrerad värmepump

Kuben 230AW är ett komplett aggregat för inomhusklimat i villor, lägenheter, bostadsrätter etc. 230AW-aggregatet är energieffektivt och samtidigt mycket kompetent och flexibelt.

 

230AW har ett luftflöde på 45 liter/sekund vid normalfart och kan ventilera byggnader mellan 75-150 kvadratmeter.

Kuben 230AW tar nämligen hand om hela byggnadens inomhusklimat:
● Ventilation med värmeåtervinning
● Luftvärme och komfortkyla
● Radiatorvärme
● Golvvärme
● Varmvattenproduktion

Kuben 230AW innehåller en integrerad luft/vattenvärmepump, ett komplett ventilationssystem med värmeåtervinning, luftvärme genom ett sekundärt kanalsystem för cirkulerande luft, varmvatten-beredare och ett system för radiatorvärme och/eller golvvärme.

 

Luft/vattenvärmepumpen är anpassad för kallt klimat och arbetar ned till -25°C. Värmepumpen är av den senaste teknologin med ett effektivt R32 kylmedel och inverterkompressorn är upp till 30% mer effektiv.

 

Tillsammans med en smart reglering som styrs via internet, är det ett komplett klimatsystem i teknikens absoluta framkant.

Illustration som visar hur Kuben 230AW är inkopplad och sköter hela hemmets inomhusklimat.

Fördelarna med Kuben 230AW:​

 • Låg totalinvestering

 • Upp till 85% värmeåtervinning

 • Lägre drift- och underhållskostnad

 • Utrymmessnålt - inget behov av teknikrum

 • Enkel skötsel, hantering och service

 • Tyst drift

 • Hela systemet testat ihop

Kuben 550AW är ett komplett aggregat för inomhusklimat i villor, lägenheter, bostadsrätter etc. 550AW-aggregatet är energieffektivt och samtidigt mycket kompetent och flexibelt.

550AW har ett luftflöde på 70 liter/sekund vid normalfart och kan ventilera byggnader mellan 140-280 kvadratmeter.

Kuben 550AW tar nämligen hand om hela byggnadens inomhusklimat:
● Ventilation med värmeåtervinning
● Luftvärme och komfortkyla
● Radiatorvärme
● Golvvärme
● Varmvattenproduktion

Kuben 550AW har ingen utomhusdel och innehåller en integrerad luft/vattenvärmepump, ett komplett ventilationssystem med värmeåtervinning, luftvärme genom ett sekundärt kanalsystem för cirkulerande luft, varmvatten-beredare och ett system för radiatorvärme och/eller golvvärme.

 

Luft/vattenvärmepumpen är anpassad för kallt klimat och arbetar ned till -25°C. Värmepumpen är av den senaste teknologin med ett effektivt R32 kylmedel och inverterkompressorn är upp till 30% mer effektiv.

 

Tillsammans med en smart reglering som styrs via internet, är det ett komplett klimatsystem i teknikens absoluta framkant.

Illustration som visar hur Kuben 550AW är inkopplad och sköter hela hemmets inomhusklimat.

Fördelarna med Kuben 550AW:​

 • Låg totalinvestering

 • Upp till 85% värmeåtervinning

 • Lägre drift- och underhållskostnad

 • Utrymmessnålt - inget behov av teknikrum

 • Enkel skötsel, hantering och service

 • Tyst drift

 • Hela systemet testat ihop

FTX-AGGREGAT FÖR HUS, VILLA OCH LÄGENHET

Kuben Ventilation tillverkar också mer standardiserade FTX-aggregat som passar för hus, villor, lägenheter och mindre byggnader. Aggregaten är mycket energisnåla och finns i

olika storlekar för boytor upp till 240 m². Vi kan också anpassa aggregaten så det passar för just dina behov.

Vi har lång erfarenhet av att tillverka energieffektiva och tysta FTX-aggregat som inte behöver något specifikt teknikrum eller placeras på vinden utan de kan stå i samma rum som de ventilerar. Våra FTX-aggregat för villa ger dig en god ventilation i husets alla rum, även sovrum och rum utan fönster. 

Kuben 80P_1.JPG

Kuben 80PA

Kuben 80PA är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning som är avsett för ventilation i lägenheter, villor, pentryn osv.

Luftflöde:

85 liter/sekund

Golvyta:

170 kvm

Kuben 100W.JPG

Kuben 100W

Kuben 100W är ett komplett inneklimataggregat med värmåtervinning för villor och hus mm.

Luftflöde:

70 liter/sekund

Golvyta:

140 kvm

Kuben 600E.JPG

Kuben 600E

Kuben 600E är avsett att nästan ljudlöst ventilera lokalerna och kan placeras i ett av rummen som ska ventileras.

Luftflöde:

120 liter/sekund

Golvyta:

240 kvm

VARFÖR DU BÖR INVESTERA

I ETT FTX-AGGREGAT

Ventilation i äldre hus och villor är oftast så kallad självdrag vilket bygger på att varmluft stiger och lämnar huset via skorsten eller andra ventilationskanaler och ny luft kommer in i huset via ventiler vid fönstren och otätheter runtom i byggnaden. Denna form av ventilation i hus och villor idag är långt ifrån den mest effektiva när det kommer till att ventilera villan eller huset.

En annan vanlig ventilationsform i dagens hus och villor är F-system eller FX-system. Dessa bygger på att du har frånluftsfläktar som suger ut den ofräscha luften ur byggnaden och skapar ett undertryck som gör att ny fräsch luft tar sig in i byggnaden.

 

FX-system tar även vara på värmen från frånluften, till skillnad från F-systemet, men värmen överförs inte till den nya luften utan värmen används ofta i husets vattensystem. Därför är den nya luften som tar sig in i byggnaden ofta kall och måste värmas upp vilket leder till ökad energiförbrukning i hemmet.

Dessa vanliga ventilationssystem är inte särskilt effektiva för en god ventilation i bostaden och framförallt inte ur ett energieffektiv perspektiv. Boverket har gjort studier på bland annat FX-system och menar att dessa ventilationssystem kommer få svårt att klara de framtida, tuffare energikraven. Svensk Ventilation rekommenderar utifrån Boverkets studie fastighetsägare att, vid nyproduktion och renovering, välja ventilationssystem med både från- och tilluft (FTX).

 

Om huset har genomgått renoveringar eller förändringar så kan ventilationen försämras. Ett klassiskt exempel på detta är om man byter ut sina gamla fönster mot nya och tätare fönster. Självdrag och F- och FX-system bygger till viss del på att det finns otätheter i bland annat fönstren och om man då installerar nya, tätare fönster försämras ventilationen i huset.

För att kunna ventilera huset ordentligt är det allra bästa att använda sig av ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. Det är här Kuben Ventilation kommer in i bilden och vi kan tillhandahålla en lösning som är både prisvärd och energieffektiv.

 

Våra ventilationsaggregat är byggda med FTX-tekniken där luften sugs ut ur huset med hjälp av en fläkt och en värmeväxlare värmer upp den nya luften som transporteras in i huset.

 

Ett FTX-aggregat sköter ventilationen effektivt och rensar ut ofräsch och oren luft och tillför rätt tempererad och fräsch luft. På så vis undviker du eventuella fukt och mögelproblem som kan vara skadliga för oss. Ibland är det svårt att veta om ens ventilation är dålig och om den behöver förbättras men ett gott råd är att beställa en OVK, en obligatorisk ventilationskontroll för att se hur ventilationen ser ut i bostaden.

 

Kontrollanten behöver vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Efter en sådan kontroll får du ett svar på huruvida din nuvarande ventilation är tillräcklig eller om du behöver uppgradera och installera FTX-ventilation.

 

Om så är fallet hjälper Kuben Ventilation dig med att förse dig med den allra bästa, mest prisvärda i längden och mest energieffektiva ventilationslösningen med ett FTX-aggregat. Vi kan också anpassa FTX-aggregatet så att det passar just ditt hus, din villa eller din bostad och dina behov. 

KONTAKTUPPGIFTER

Kuben Ventilation AB

Vassbo 64

791 93 Falun
Växel: 0243 - 22 31 15

Support: 073 - 021 68 70

info@kubenventilation.se

ÖPPETTIDER

PRODUKTION

Vardagar 06:30 - 16:00
KONTOR / TELEFON
Vardagar 07:00 - 16:00

SUPPORT

Vardagar 09:00 - 11.00

Guldsigill - 2018-SMALL.png
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

© 2020 Kuben Ventilation AB