top of page

FILTER

Att ha rätt filter i ditt FTX-aggregat är A och O. Felaktiga filter filtrerar luften sämre, kan ha för högt luftmotstånd och sätts snabbare igen vilket leder till en sämre ventilation och en högre energiförbrukning för ditt aggregat.

Kuben Ventilations originalfilter till ventilationsaggregat

Kuben Ventilation rekommenderar alltid att du enbart använder originalfilter från oss i ditt Kuben-aggregat. Skulle du använda andra typer av filter kan vi inte garantera de egenskaper som våra FTX-aggregat har vad gäller luftflöde, ljudnivå, energiförbrukning och filtrerad luft. 

Med icke originalfilter kan du få ett för högt luftmotstånd i filtrena vilket gör att du helt enkelt inte får ut rätt luftflöden från ditt aggregat som krävs för att hålla en god ventilation. Det högre luftmotståndet gör också att fläktarna måste arbeta hårdare för att uppehålla rätt luftflöde vilket leder till en högre energiförbrukning.

Ett felaktigt luftmotstånd i felaktig filter gör också att lufttrycket ändras i aggregatet och husets ventilationssystem. Det gör att ljudnivån ökar och Kubens unika egenskap med tysta ventilationsaggregat går förlorad. 

 

Viktigast av allt kan vi garantera att du får en tillräckligt filtrerad luft om du inte använder originalfilter från Kuben Ventilation. Tillufstfiltret fångar upp små och stora partiklar som kan vara skadliga för oss människor och är en viktig del av aggregatet för att kunna leverera en fräsch luft till byggnaden. Även frånluftsfiltret är viktigt då det håller partiklar borta från att komma in i värmeväxlaren som försämrar aggregatets värmeåtervinning och kan till och med förstöra värmeväxlaren.

FTX-aggregat från Kuben Ventilation kräver ingen speciell skötsel, förutom filterbyte och rengöring av aggregatet med jämna intervaller.

Normalt byts filtren var 6:e mån. Vid mycket rena lokaler med liten belastning och ren utomhusluft kan intervallet öka upp till ett år. Om inte regelbundet byte sker blir filtren igensatta, luftmängderna blir reducerade och inomhusluftens kvalitet blir därmed sämre.

  1. Fyll i uppgifterna i formuläret för att beställa filter direkt från vårt lager.

  2. Det finns möjlighet att abonnera på filter för automatisk leverans 1 eller 2 gånger per år. Ange i meddelandefältet om du vill prenumerera, samt hur ofta du vill ha nya filter.

  3. Skicka beställningen. Dina filter levereras normalt omgående från lager.

Vid rutinmässigt byte av filtren blir driftsäkerheten på aggregatet högre och livslängden blir längre med relativt små insatser. För att Kubens aggregats unika tryckfall och ljudegenskaper ska bibehållas samtidigt som filtrens avskiljningsgrad inte ska försämras är det viktigt att Kubens originalfilter används.

BESTÄLL FILTER

Kuben Ventilation Originalfilter till ventilationsaggregat
LEVERANS

Filtren levereras omgående från vårt lager till er leveransadress med märkning enligt ert önskemål.

Frakten sker med det förmånligaste av alternativen Schenker, DHL och Posten företagspaket.


Önskas någon annat fraktsätt meddelas det i kommentarsfältet i kunduppgifterna.

FILTERPAKET

De färdiga filterpaketen innehåller samtliga filter i rätt filterklass som aggregat är originalutrustat med.

BESTÄLLNING

Kontrollera alltid aggregatets typskylt för att se vilken aggregattyp som gäller och vilket år aggregatet är tillverkat.

Tack för din beställning!
Vi återkommer så snart vi kan med orderbekräftelse och leveransbesked.
bottom of page