FTX-AGGREGAT

Ventilation med värmeåtervinning är den ventilation du vill ha, oavsett din bostadssituation. I praktiken innebär det att du har ett ventilationsaggregat, ett FTX-aggregat, som mekaniskt med hjälp av fläktar suger ut luft ur bostaden, en värmeväxlare som värmer upp den nya luften som tillförs till bostaden med hjälp av fläktar.

FTX-aggregat från Kuben Ventilation

Vad är ett FTX-aggregat?

FTX är en förkortning som betyder: F=Frånluft, T=Tilluft, X=Värmeväxlare. Två fläktar sköter luftutbytet i lokalerna. Frånluftfläkten suger ut luften ur lokalen och tilluftfläkten tillför ny luft till lokalen. Värmeväxlaren överför värmen från den utgående varma frånluften till den inkommande kalla uteluften. På så vis sparar man energi i uppvärmningen av tilluften och man får en energieffektiv ventilation.

 

Det finns en rad fördelar med ett FTX-aggregat och en av dem är just värmeåtervinningen. Den gör att man sparar både energi och pengar tack vare en lägre energiförbrukning. Andra fördelar är de mekaniska fläktarna som ger ett bättre luftutbyte jämfört med självdrag- eller frånluftssystem som fortfarande finns i många hus och bostäder idag. FTX-aggregaten innehåller också till- och frånluftfilter som avskiljer skadliga partiklar i luften.

På uppdrag av Svensk Ventilation gjorde Bengt Bergqvist på Energianalys AB 2018 en studie om skillnaderna i luftkvalitet och inomhusklimat mellan FX (=frånluft med frånluftvärmepump) och FTX-system. Enligt studien är ett FTX-system den enda garantin för en god inomhusluft. FX-system är känsliga för förändringar i luftflödet som sker vid öppnande av dörrar och fönster. Om de boende i bostaden öppnar och stänger dörrar och fönster skapar de snabbt obalans i inomhusluften och man kan få för liten luftomsättning i vissa rum.

 

Efter studien rekommenderar Svensk Ventilation att man vid nyproduktion och renovering av bostäder installerar ett FTX-system. Dels för att kunna garantera ett bra inomhusklimat men också för att klara de framtida energikraven för ventilationen. Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att vi som människor ska må bra.

Vi spenderar idag mer än hälften av vår tid i våra hem, och trots det är luften på våra arbetsplatser (kontor och liknande) ofta bättre än luften i våra egna hem. Här kan du läsa mer och gå in i detalj på hur mycket bättre luft ett FTX-system ger än ett FX-system.

En investering i ett FTX-system är det smidigaste och mest energieffektiva sättet att erhålla en god ventilation i bostaden. 

Kuben Ventilation tillverkar FTX-aggregat för alla typer av hus, byggnader och bostäder.


Vår gedigna erfarenhet av ventilation och ventilationsaggregat har gjort att vi kunnat utveckla några av marknadens tystaste och mest kompletta ventilationsaggregat.

Vi sätter ett stort värde på att kunna anpassa ventilationsaggregatet efter kundens behov och vi har en lång rad referenser där vi levererat ventilationsaggregat till olika typer av byggnader och moduler. 

Våra FTX-aggregat är indelade i fyra olika kategorier: rumsaggregat, småaggregat, kanalanslutna aggregat och kombiaggregat.

Är du osäker på vilket typ aggregat som passar dina behov? Prova vår produktväljare för att hitta rätt aggregat för just dig.

RUMSPLACERADE

FTX-AGGREGAT 

Kubens rumsaggregat är helt unika genom möjligheten att placera FTX-aggregaten i samma rum som de ventilerar. Detta kräver att aggregaten är mycket tysta, vilket Kubens aggregat är marknadsledande på. Rumsaggregaten är utmärkta för att ventilera mindre lokaler, enskilda rum eller enkla kontor. FTX-aggregaten fungerar även utmärkt för mindre lägenheter eller om du har en vind eller liknande utrymme som du behöver ventilation till. De är smidiga att installera och vi kan anpassa ventilationsdon och aggregatet så det passar dina behov både vad gäller luftflöde och utseende.

SMÅ FTX-AGGREGAT

Kuben Ventilations småaggregat är utvecklade för att ventilera villor, hus eller lägenheter. FTX-aggregaten är mycket energisnåla och finns i olika storlekar för boytor upp till 240 m². De är enkla att installera och kan anpassas så att de passar olika behov vad gäller luftflöden och utseende.

KANALANSLUTNA

FTX-AGGREGAT

Kuben tillverkar FTX-aggregat avsedda för kanalanslutning. Aggregaten har stora flöden, men ändå mycket kompakta mått och låg ljudnivå. Vi har lagt stor vikt vid att det ska gå att transportera aggregaten genom normala dörröppningar trots aggregatens stora luftflöden. Vi anpassar ofta aggregaten så att de passar olika behov och olika miljöer.

KOMBI FTX-AGGREGAT

Kuben tillverkar även FTX-aggergat som inte erfordrar något fläktrum och passar därför perfekt till skolsalar, dagis, fritids, samlingssalar, konferensrum, restauranger och så vidare. Kombiaggregaten är FTX-aggregat som är fullmatade med den senaste tekniken för en komplett lösning av ventilation, värmepump, tappvarmvatten, luftvärme, radiatorvärme och golvvärme. En unik lösning som Kuben Ventilation är helt ensamma om.

KONTAKTUPPGIFTER

Kuben Ventilation AB

Vassbo 64

791 93 Falun
Växel: 0243 - 22 31 15

Support: 073 - 021 68 70

info@kubenventilation.se

ÖPPETTIDER

PRODUKTION

Vardagar 06:30 - 16:00
KONTOR / TELEFON
Vardagar 07:00 - 16:00

SUPPORT

Vardagar 09:00 - 11.00

Guldsigill - 2018-SMALL.png
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

© 2020 Kuben Ventilation AB