top of page

FTX-AGGREGAT

FTX ventilation från Kuben Ventilation

FTX-VENTILATION
OCH FTX-AGGREGAT

Ventilation med värmeåtervinning, FTX-ventilation, är den ventilation du vill ha, oavsett din bostadssituation. I praktiken innebär det att du har ett ventilationsaggregat, ett FTX-aggregat, som mekaniskt med hjälp av fläktar suger ut luft ur bostaden, en värmeväxlare återvinner sedan värmen i luften som är på väg ut ur byggnaden och överför den värmen till den nya luften som tillförs till bostaden. Kuben Ventilation tillverkar en rad FTX-aggregat och vi är specialiserade på att kunna anpassa våra aggregat efter dina önskemål och behov som kund. 

VAD ÄR ETT FTX-AGGREGAT?

FTX är en förkortning som betyder: F=Frånluft, T=Tilluft, X=Värmeväxlare. Två fläktar sköter luftutbytet i lokalerna. Frånluftfläkten suger ut luften ur lokalen och tilluftfläkten tillför ny luft till lokalen. Värmeväxlaren överför värmen från den utgående varma frånluften till den inkommande kalla uteluften. På så vis sparar man energi i uppvärmningen av tilluften och man får en energieffektiv ventilation.

 

Det finns en rad fördelar med ett FTX-aggregat och en av dem är just värmeåtervinningen. Den gör att man sparar både energi och pengar tack vare en lägre energiförbrukning. Andra fördelar är de mekaniska fläktarna som ger ett bättre luftutbyte jämfört med självdrag- eller frånluftssystem som fortfarande finns i många hus och bostäder idag. FTX-aggregaten innehåller också till- och frånluftfilter som avskiljer skadliga partiklar i luften.

På uppdrag av Svensk Ventilation gjorde Bengt Bergqvist på Energianalys AB 2018 en studie om skillnaderna i luftkvalitet och inomhusklimat mellan FX (=frånluft med frånluftvärmepump) och FTX-system. Enligt studien är ett FTX-system den enda garantin för en god inomhusluft. FX-system är känsliga för förändringar i luftflödet som sker vid öppnande av dörrar och fönster. Om de boende i bostaden öppnar och stänger dörrar och fönster skapar de snabbt obalans i inomhusluften och man kan få för liten luftomsättning i vissa rum.

 

Efter studien rekommenderar Svensk Ventilation att man vid nyproduktion och renovering av bostäder installerar ett FTX-system. Dels för att kunna garantera ett bra inomhusklimat men också för att klara de framtida energikraven för ventilationen.

Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att vi som människor ska må bra. Vi spenderar idag mer än hälften av vår tid i våra hem, och trots det är luften på våra arbetsplatser (kontor och liknande) ofta bättre än luften i våra egna hem. Här kan du läsa mer och gå in i detalj på hur mycket bättre luft ett FTX-system ger än ett FX-system.

En investering i ett FTX-system är det smidigaste och mest energieffektiva sättet att erhålla en god ventilation i bostaden. 

Kuben Ventilation tillverkar FTX-aggregat för alla typer av hus, byggnader och bostäder.


Vår gedigna erfarenhet av ventilation och ventilationsaggregat har gjort att vi kunnat utveckla några av marknadens tystaste och mest kompletta ventilationsaggregat.

Vi sätter ett stort värde på att kunna anpassa ventilationsaggregatet efter kundens behov och vi har en lång rad referenser där vi levererat ventilationsaggregat till olika typer av byggnader som kontor, skolor, hus, villor med mera. 

Våra FTX-aggregat är indelade i fyra olika kategorier: rumsaggregat, småaggregat, kanalanslutna aggregat och kombiaggregat.

FTX-aggregat från Kuben Ventilation
Kuben Ventilation FTX-aggregat

VILKET FTX-AGGREGAT
PASSAR MINA BEHOV?

Det är inte helt lätt att veta vilket att våra aggregat som passar för just dig. Därför har vi tagit fram vår produktväljare som hjälper dig hitta aggregatet som passar just dig och dina behov. Där kan du fylla i dina behov utifrån hur stor byggnad som ska ventileras, hur många personer kommer vistas där, vilket luftflöde du behöver och så vidare. Om du fortfarande är osäker så tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig. Vi sätter stort värde i att kunna anpassa oss efter dig och dina behov.

Till Produktväljaren

Kontakta oss

RUMSPLACERADE
FTX-AGGREGAT

Kubens rumsaggregat är helt unika genom möjligheten att placera FTX-aggregaten i samma rum som de ventilerar. Detta kräver att aggregaten är mycket tysta, vilket Kubens aggregat är marknadsledande på. Rumsaggregaten är utmärkta för att ventilera mindre lokaler, enskilda rum eller enkla kontor. FTX-aggregaten fungerar även utmärkt för mindre lägenheter eller om du har en vind eller liknande utrymme som du behöver ventilation till. De är smidiga att installera och vi kan anpassa ventilationsdon och aggregatet så det passar dina behov både vad gäller luftflöde och utseende.

Till rumsplacerade FTX-aggregat

50RP vänster - BG.png
80PA2 - BG - höger.png

SMÅ FTX-AGGREGAT

Kuben Ventilations små FTX-aggregat är utvecklade för att ventilera villor, hus eller lägenheter. FTX-aggregaten är mycket energisnåla och finns i olika storlekar för boytor upp till 240 m². De är enkla att installera och kan anpassas så att de passar olika behov vad gäller luftflöden och utseende. 

Till små FTX-aggregat

KANALANSLUTNA
FTX-AGGREGAT

Kuben Ventilation tillverkar FTX-aggregat avsedda för kanalanslutning. Aggregaten har stora flöden, men ändå mycket kompakta mått och låg ljudnivå. Vi har lagt stor vikt vid att det ska gå att transportera aggregaten genom normala dörröppningar trots aggregatens stora luftflöden. Vi anpassar ofta aggregaten så att de passar olika behov och olika miljöer.

Till kanalanslutna FTX-aggregat

1100 - vänster BG.jpg
550AW - höger BG.jpg

KOMBI
FTX-AGGREGAT

Kuben tillverkar även FTX-aggregat som vi kallar för kombi-aggregat. Dessa aggregat erfordrar inte något fläktrum och passar därför perfekt till skolsalar, dagis, fritids, samlingssalar, konferensrum, restauranger och så vidare. Vissa av våra kombiaggregat är FTX-aggregat som är fullmatade med den senaste tekniken för en komplett lösning av ventilation, värmepump, tappvarmvatten, luftvärme, radiatorvärme och golvvärme. En unik lösning som Kuben Ventilation är helt ensamma om.

Till kombi FTX-aggregat

bottom of page