top of page

MIL

Kuben Ventilation värnar om miljön och vår produktion bedrivs så miljövänligt som möjligt.

Sjön Lilla Aspan, precis intill Kuben Ventilation.

Vi på Kuben Ventilation tycker det är viktigt att måna om miljön, och ser därför till att dra vårt strå till stacken.

 

Företaget jobbar med miljön som ledstjärna och alla delar i verksamheten blir således påverkade av detta.
Vi värmer vår fabrik med förnyelsebar energi i form av träpellets, vi driver våra maskiner och verktyg med el från vindkraft och vi sorterar noggrant allt avfall. Metallskrotet som blir över från produktionen återvinns och det finns inga miljöfarliga utsläpp från vår verksamhet. 
Till och med kaffet vi dricker är alltid kravmärkt och fairtrade-certifierat.

Även produkterna som vi producerar har genom hög värmeåtervinning, energisnåla fläktar och god aerodynamik med låga tryckfall en mer resursbevarande och mindre miljöpåverkande funktion än tidigare ventilationsaggregat på marknaden.

Våra aggregat gör helt enkelt av med mindre energi för samma ventilationseffekt som tidigare.

bottom of page