top of page

KUBENS AW-SERIE
Allt-i-ett-lösningen för uppvärmning, ventilation
och tappvarmvatten till hela huset

KUBENS AW-SERIE

Kubens AW-serie består av Kuben 230AW, Kuben 490AW och Kuben 700AW. Det är en serie kompletta aggregat för inomhusklimatet i villor, hus, bostadsrätter med mera.

AW-aggregaten är ventilationsaggregat integrerade med en luft/vattenvärmepump som tar hand om hela byggnadens inomhusklimat:

 • Ventilation med värmeåtervinning

 • Luftvärme och komfortkyla

 • Radiatorvärme/fläktkonvektor

 • Golvvärme

 • Varmvattenproduktion

Ett komplett klimatsystem i teknikens absoluta framkant.

AW-serien m text.png
Fördelar

FÖRDELARNA MED AW-AGGREGATEN:​

LÅG
TOTALINVESTERING

Istället för flera produkter som sköter husets klimat så behövs här endast ett enda aggregat för

alla funktioner.

80% VÄRME-
ÅTERVINNING

Stor del av värmen i luften som sugs ut ur huset återvinns och överförs till tilluften för en energisnål ventilation.

NY LUFT/VATTEN-
VÄRMEPUMP

Värmepumpen är anpassad för vårt kalla klimat och utvinner värme ur luften även när det är så kallt som -25°C. Under -25°C finns backup med elvärmepatroner.

VÄRMEPUMPENS
TEKNOLOGI

Det senaste miljögodkända

R32-kylmedlet gör

värmepumpen mer effektiv och inverterkompressorn är upp till 30% mer effektiv.

HELA SYSTEMET
TESTAT IHOP

Alla delar arbetar tillsammans för en energieffektiv och optimerad drift vilket innebär en minskad uppvärmningskostnad.

HÖGKLASSIGA
KOMPONENTER

Aggregatets alla komponenter kommer från världsledande leverantörer vilket ger ett

aggregat med hög kvalitet.

ETT UNIKT
SYSTEM

Det finns inga andra produkter som kombinerar dessa parametrar för att optimera inomhusklimatet med endast ett aggregat.

TYST OCH BEHAGLIGT

Alla komponenter är utvecklade med en låg ljudnivå i fokus för att skapa ett behagligt inomhusklimat utan buller.

Kompletta klimatsystemet
230AW-Rum m siffror.png

Principskiss på hur 230AW-aggregat är installerat, inkopplat och hur det förser hela byggnaden med:

 1. Ventilation med värmeåtervinning

 2. Luftvärme och komfortkyla

 3. Fläktkonvektor

 4. Radiatorvärme

 5. Golvvärme

 6. Tappvarmvatten.

490AW - med innerdel vänster (skugga) text.png
700AW vänster - med innerdel (skugga) text.png

DET KOMPLETTA KLIMATSYSTEMET

Kubens AW-aggregat är ventilationsaggregat kombinerade med en luft/vattenvärmepump. Kubens FTX-aggregat integreras med Daikins värmepump Altherma för uteluft till vatten.

 

Energin tas från uteluften vilket gör att hela husets behov av värme och varmvatten kan tillgodoses. AW-aggregaten kan därmed inte jämföras med en frånluftsvärmepump som har en begränsad tillgång på energi ur frånluften.

Istället för att ha en leverantör för ventilationen, en leverantör för värmepump och så vidare så får du här en leverantör för husets hela klimatsystem. Det kapar servicekostnaderna avsevärt och det behövs enbart en kontakt vid eventuella frågor eller problem.

Funktioner

KUBENS AW-AGGREGATS FUNKTIONER:

VENTILATIONSSYSTEMET

AW-aggregaten innehåller en modern och högteknologisk ventilationslösning. Den inbyggda värmeåtervinningsenheten är en motströmsvärmeväxlare med mer än 80% verkningsgrad. Den används för att förvärma den inkommande kalla luften på vintern och den hjälper också till att kyla ner den varma uteluften på sommaren. Enheten är helt tät och ingen överföring av lukt sker mellan frånluft och tilluft.

 

Aggregaten innehåller ett elektrisk värmebatteri i uteluftintaget för extra förvärmning och förhindrar att växlaren frostar på i en miljö med hög luftfuktighet.

 

På tilluftssidan, efter värmeväxlaren, finns ett vattenbatteri som är anslutet till värmepumpen och som levererar varmvatten för att värma tilluften till den inställda temperaturen.

 

Filtrering sker genom effektiva och ekonomiska filter på både tilluften, sekundärluften och på frånluften.

Fläktarna är individuellt steglöst reglerade och du kan välja mellan olika varianter för styrning av luftflödet.

VÄRMEPUMP

Den tillhörande luft/vattenvärmepumpen är utrustad med den senaste tekniken och använder ett miljövänligt kylmedel. Den har den bästa årliga effektiviteten på marknaden och levererar vatten med en temperatur upp till +65 °C. Den nya tekniken för luft/vattenvärmepumpen gör aggregatet mycket effektivt och den producerade energin kommer att räcka för att täcka hela husets värmebehov, inklusive varmvattnet.

LUFTVÄRMESYSTEMET

För att kunna värma upp ett helt hus med luft är det nödvändigt att öka tilluftsflödet något eftersom tilluften transporterar värmen. På grund av energiförbrukningen bör utomhusluften inte ökas mer än ventilationen kräver. Därför placeras en extra kanal för sekundärluft på toppen av aggregaten. Den sekundära luften tas enbart från "rena" ytor, och placeras till exempel i hallen eller i vardagsrummet och transporteras genom ett separat kanalsystem till aggregatet där luften filtreras, värms upp av värmepumpen och sedan distribueras tillbaka till de olika rummen tillsammans med tilluften. Den blandas aldrig med frånluft från toalett, kök med mera som lämnar huset efter att värmen överförts i värmeåtervinningen.


Tack vare denna lösning kommer hela huset att värmas upp snabbt och effektivt och ge ett extraordinärt inomhusklimat. Om det behövs lite högre temperatur i badrummet är det smidigt att använda golvvärme där tillsammans med luftvärmen för att få ett varmt golv för bara fötter.

VÄRMESYSTEMET

Uppvärmning av huset eller lägenheten kan göras på olika sätt. Hjärtat i systemet är den integrerade luft/vattenvärmepumpen. Den levererar varmvatten till olika ställen som kan användas var för sig eller tillsammans med andra uppvärmningsfunktioner. 

UPPVÄRMNINGSFUNKTIONER, SJÄLVSTÄNDIGT ELLER PARALLELLT:

●    Luftvärme via tilluften- och det sekundära systemet
●    Fläktkonvektor eller radiatorvärme
●    Golvvärme
●    Varmvattenproduktion i den integrerade varmvattenberedaren

RADIATORVÄRME & GOLVVÄRME

För att kunna få olika temperaturer i olika rum är det möjligt att använda radiator och golvvärme tillsammans med luftvärme. Luftvärme är snabb, radiatorvärmaren är långsammare och golvvärme är mycket långsam, men tillsammans skapar de en mycket bekväm inomhusmiljö. Ställ in temperaturen för luftvärme som den lägsta genomsnittstemperaturen i huset eller lägenheten. I de rum där det krävs en högre temperatur, sätt lite högre temperatur på radiatorerna eller golvvärmen. Naturligtvis är radiatorerna eller golvvärmen oberoende av luftvärmen och fungerar utmärkt på egen hand, utan luftvärme, men uppvärmningen blir lite långsammare.

VARMVATTENPRODUKTION

Den integrerade varmvattenberedaren kommer alltid att ge varmt vatten oberoende av vilket läge systemet arbetar i. Varmvattnets temperatur prioriteras av värmepumpen före uppvärmning av byggnaden, men med den stora lagringstanken för varmvatten kommer det aldrig att märkas en lägre temperatur i varmvatten eller i uppvärmningen av huset.

Varmvattentanken är gjord av rostfritt stål och rymmer 180 liter vatten. Den har en integrerad extra värmare som reserv ifall utetemperaturen är exceptionellt låg. Tanken har ett inbyggt magnetitfilter för friskare vatten.

Jämför uppvärmningmetoder

JÄMFÖRELSE UPPVÄRMNINGSMETODER

Alla olika uppvärmningssystem kan vara en djungel att navigera mellan och alla har sina för- och nackdelar. Här listar vi de vanligaste uppvärmningssystemen och hur AW-serien skiljer sig från de andra alternativen på marknaden.

Illustration - värmepumpar-05.png

KUBENS AW-AGGREGAT
DET KOMPLETTA SYSTEMET FÖR INOMHUSKLIMATET

UTMÄRKT VENTILATION FÖR ETT FRISKT HEM

Många glömmer ventilationen när man tittar på husets behov. Upp till 90% av vår tid spenderar vi inomhus och luften vi andas påverkar hur vi mår. Med dålig ventilation kan inomhusluften var upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften och den dåliga luften gör oss trötta och kan ge oss huvudvärk.


AW-aggregaten med sina integrerade FTX-aggregat ventilerar huset ordentligt och ser ständigt till att gammal och dålig luft lämnar huset och förser det istället med ny, fräsch och uppvärmd luft. 

Röd - gammal, ofräsch luft sugs ut ur badrum, toalett och kök.
Blå - uteluft tas in och värms upp av värmeväxlaren i FTX-aggregat.

Grön - ny, fräsch och rätt tempererad luft blåses ut i husets olika rum.

ENERGIEFFEKTIV UPPVÄRMNING FÖR KALLA DAGAR OCH SVAL KYLA FÖR VARMA DAGAR

Värmepumpen från Daikin är anpassad för vårt nordiska klimat och levererar varmvatten och vatten till golvvärme och radiatorer eller fläktkonvektorer i huset om man väljer det.

 

Det i kombination med luftvärmen från FTX-aggregat ger en optimal och energieffektiv uppvärmning.

 

För årets varmare dagar så kan systemet leverera aktiv kyla för att få ett behagligt inomhusklimat.

AW-AGGREGAT vs. BERGVÄRME

Effektivare än bergvärme

Luft/vattenvärmepumpen i AW-serien är betydligt mycket mer effektiv än bergvärmepumpar under större delen av året (se figur). Årsvärmefaktorn blir mycket hög. Ju längre söderut du bor, desto mer effektivt blir det med en luft/vattenvärmepump. Dessutom utvinns energin ur utomhusluften, vilket är en outtömlig och kostnadsfri energikälla. Den höga energieffektiviteten gör att din investering återbetalas snabbt och CO2-utsläppen blir minimala.

Inget borrhål

Med AW-serien slipper du dyra borrhål, får en lägre investeringskostnad och din trädgård slipper bli påverkad. Inget borrhål betyder inga komplicerade ansökningar för borrning och du behöver inte oroa dig för att borrhålet ska kylas ner, vilket det finns risk för när även grannen skaffar sig en bergvärmepump. AW-aggregaten går snabbt att installera och du kan påbörja din besparing omgående.

Men om du bor långt norrut eller ändå föredrar bergvärme så har vi ett aggregat som är anpassat för det, Kuben 230GEO. Kontakta oss då för att få veta mer.

Teknisk information
Kuben-Bilar-Villa-Web.jpg

INTRESSERAD AV
NÅGOT AV AW-AGGREGATEN?

Med hjälp av vår produktväljare får du veta vilket AW-aggregat som passar just dig och dina behov och även en prisnindikation på vad det skulle kosta.

FRÅGOR?

Läs igenom de vanligaste frågorna och svaren vi får angående AW-aggregaten här nedanför. Hittar du inte svaret på din fråga så tveka inte att höra av dig.

Ring
Chatta
Vi svarar så snart vi kan
Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR

Läs igenom de vanligaste frågorna och svaren vi får angående AW-serien här nedanför. Hittar du inte svaret på din fråga så tveka inte att höra av dig.

VAD KOSTAR AW-AGGREGATEN?

Det beror på. Varje aggregat och anläggning är anpassad till respektive hus. För varje aggregat finns det 6 st olika storlekar på effekter, olika alternativ med värmen; luftvärme (LVA), golvärme, radiatorvärme och så vidare. Det är även olika för nybyggnation och befintliga hus och så vidare. Vår produktväljare hjälper dig ta reda på vilket AW-aggregat som passar dig och dina behov bäst och ger sedan ett ungefärligt pris. Ta mig till produktväljaren.

VAD ÄR LEVERANSTIDEN?

Normal leveranstid från beställning cirka 8-10 veckor, men vi lever i osäkra tider och leveranstider kan skilja rejält. Skicka in en offert för att få veta mer om aktuell leveranstid.

HUR LÅNGT KAN DET VARA MELLAN
INNERDELEN OCH UTEDELEN?

Systemet är färdigfyllt för ett avstånd på 10 meter mellan utedelen och innerdelen men de kan sitta längre ifrån varandra om man bara fyller på med mer kylmedel.

HUR FUNGERAR KOMFORTKYLAN?

Komfortkylan fungerar tillsammans med ventilationen och eventuellt en annan källa beroende på omständigheterna. Om man konfigurerar för kyla så kommer aggregatet automatiskt att växla till kyldrift och försöka hålla den inställda temperaturen i rummet. Behöver man mycket kyla eller mycket kallare i ett av rummen kompletterar man där med en fläktkonvektor för vattenkyla. Är golvvärmerören anpassade för kyldrift så kan dessa med fördel också användas.
I annat fall stängs det systemet automatiskt av.

VILKA TYPER AV HUS PASSAR AW-AGGREGATEN FÖR?

De allra flesta. Oavsett om du renoverar ett befintligt hus, vill förbättra ditt inomhusklimat eller bygger ett nytt hus så kommer AW-aggregaten att ge dig en energieffektiv uppvärmning och ett behagligt inomhusklimat. Året om.

VAD INGÅR NÄR MAN KÖPER AW-AGGREGATEN?

Du får ett komplett aggregat för ett behagligt inomhusklimat. Det som ingår är: ett FTX-aggregat med sekundärluft, en högteknologisk luft/vattenvärmepump och även utedelen till värmepumpen ingår.

KLARAR AW-AGGREGATEN ATT VÄRMA HUSET UNDER KALLA VINTRAR?

Absolut. Utomhusdelen jobbar hela vägen ned till -25°C och levererar värme till innerdelen. Skulle temperaturen sjunka under -25°C så finns en backup med elvärmepatroner.

HUR FUNGERAR STYRSYSTEMET?

Det är FTX-aggregatet som sköter styrningen av klimatet i huset och aggregatet talar även om vad värmepumpen ska göra. På värmepumpen, som kommer med ett USB-minne med färdig konfigurering, så justeras endast en normal utekurva som ger en lämplig framledningstemperatur vid olika utetemperaturer. Sedan sköter FTX-aggregatet styrningen respektive golvvärmeshunten resten och ser till att inställd rumstemperatur följs till punkt och pricka.

 

Även när huset kallar på kyla fungerar det likadant. Då stänger en ventil automatiskt till aktuellt värmesystem och kylan tillförs till FTX-aggregatet som sprider komfortkyla i huset enligt inställd rumstemperatur. Rumsgivaren sitter normalt inbyggt i aggregatet i sekundärluftsanslutningen och känner där en representativ temperatur för huset. Behövs det av någon anledning så kan temperaturgivaren flyttas ut i rummet.

FTX-aggregat har utöver denna givare även givare för utetemperatur, tilluftstemperatur och frånluftstemperatur som samverkar för en optimal styrning. Väljer man tillvalet styrning och reglering över molnet så får man hjälp av vår support med inställningar, igångkörning, eventuella larm och fortsatt drift.

TEKNISK INFORMATION

Ventilationsaggregatets värmeåtervinning och värmepumpens höga värmefaktor med det nya kylmedlet R32 ger tillsammans en mycket energieffektiv lösning med liten miljöpåverkan.

 

AW-aggregaten har utgångar för värme till ett radiatorsystem och/eller golvvärmeslingor och även anslutningar till fläktkonvektor fungerar bra. På toppen av aggregatet finns kanalanslutningar för ventilation med eller utan inbyggd luftvärme. Värmepumpen är reversibel och man kan därmed få komfortkyla sommartid.

 

I ventilationsdelen finns ett förvärmebatteri för el för att minimera påfrostningen på värmeväxlaren. Dessutom finns ett eftervärmebatteri för vattenvärme från värmepumpen som inte bara reglerar temperaturen i ventilationen utan även viss del luftvärme (och komfortkyla) kan fås i detta batteri.

Om du föredrar luftvärme även till ett större hus så kan man komplettera med Kubens luftvärmeaggregat LVAV.

Ventilationsaggregatet har energieffektiva EC-fläktar och inbyggda frånluftfilter, sekundärluftfilter och tilluftfilter i samma höga filterklass som gäller för skolventilation.

Temperaturstyrningen konfigureras enligt valda värmealternativ; radiator, konvektor, golvvärme eller luftvärme, var för sig eller tillsammans. Ventilations- eller luftvärmen styr ut inställd tillufttemperatur eller håller inställd rumstemperatur med hjälp av en reglerventil i vattenbatteriets tillopp. Vid varmt väder växlar aggregatet automatiskt till kyldrift.

 

Ventilationsaggregatet har en separat, lös touchdisplay med färgskärm där temperaturer, fläkthastigheter, forcering mm kan ställas in. Man når olika nivåer i menyn genom olika inloggningar.

 

AW-aggregaten kan utrustas med inbyggt modem som själv hittar upp till Kubens molntjänst där samtliga parametrar för styrningen kan kontrolleras, loggas och styras från valfri dator med hjälp av login.

P1390371.jpg
Offert
Kuben-fabrik-3.jpg

BEGÄR OFFERT PÅ
AW-AGGREGATEN

Ladda upp planritning (PDF)
Ladda upp planritning (JPG, PNG)
Skickat!

Din förfrågan är skickad!

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Information saknas. Fyll i det rödmarkerade fältet.

Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående avisering.

bottom of page