top of page

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION

Kuben 550AW - ett komplett ventilation- och värmaggregat.

Kuben 550AW - ett ventilationsaggregat för all ventilation, värme, komfortkyla och tappvarmvatten i huset. Inbyggd uteluft och frånluft / vatten-värmepump och inbyggd varmvattenberedare. Ett världsunikt ventilations- och värmeaggregat i teknikens absoluta framkant.

GRÖNT BYGGANDE

"Gröna" byggnader och sunda hus blir alltmer efterfrågade.

Idag representerar alla byggnader ca 40% av den totala energianvändningen så potentialen att skapa ett mer hållbart samhälle är stor.

 

Modern teknik i alla delar av byggprocessen är avgörande för att tillverka resurs- och energisnåla byggnader.

Kuben Ventilation ligger långt fram med den senaste tekniken inom energiåtervinning. I vissa fall är vi faktiskt världsledande.

Våra extremt energisnåla aggregat med inbyggd värmepump är ett exempel på teknik som passar mycket bra i grönt byggande. 

 

Förutom att spara energi är några av aggregaten också avsedda att förse hela byggnaden med både ventilation, radiatorvärme, golvvärme, luftvärme och tappvarmvatten.

PASSIVHUS

I den senaste trenden inom byggsektorn satsar många satsar på passivhus, där lite eller ingen energi behöver tillföras byggnaden. I dessa hus erfordras energisnåla ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning.

 

Kubens aggregat som är mycket smarta och hela tiden ligger i framkant på teknikutvecklingen passar alldeles utmärkt i dessa byggnader.

Förutom den nyaste tekniken och den höga återvinningen är aggregaten både lätta att förstå sig på och att sköta. 

 

Tillsammans med hög driftsäkerhet är Kubens ventilationsaggregat det naturliga valet i de nya passivhusen.

VENTILATIONSAGGREGAT FÖR GRÖNT BYGGANDE

Kuben Ventilation följer trenden inom byggsektorn och levererar aggregat för extra klimatsmart byggande. Aggregaten har integrerad värmepump, kylmaskin och supereffektiv återvinning. Dessa aggregat kan hjälpa till med uppvärmningen av lokalerna.

 

Aggregaten är fullproppade med den senaste tekniken. Några av aggregaten är dessutom kompletta med varmvattenberedare, utgångar för värme till radiatorsystem och/eller golvvärme och/eller luftvärme.

 

En helt ny tekniklösning.

Kuben 230AW är ett komplett aggregat som tar hand om allt som rör inomhusklimatet för hus, lägenheter, bostadsrätter etc.

Kuben 230AW

Aggregatet har en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

Golvyta:

100 kvm

Luftflöde:

50 liter/sekund

Passar för:

- Villa

- Lägenheter

- Bostadsrätter

Kuben 3000MDX är ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrera uteluft- och frånluftvärmepump och effektiv återvinning.

Kuben 3000MDX

Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrera uteluft- och frånluftvärmepump och effektiv återvinning.

Antal personer:

91-100

Luftflöde:

740 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

Kuben 550AW är ett aggregat för villans hela behov av ventilation, värmepump, tappvarmvatten och radiatorvärme eller golvvärme.

Kuben 550AW

Aggregat för villans hela behov av ventilation, värmepump, tappvarmvatten och radiatorvärme eller golvvärme.

Golvyta:

320 kvm

Luftflöde:

160 liter/sekund

Passar för:

- Villa

- Lägenheter

- Bostadsrätter

Kuben 2100MDX är ett aggregat med en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

Kuben 2100MDX

Aggregatet har en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

Antal personer:

11-20

Luftflöde:

120 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

bottom of page