Kombiaggregat

Kuben 550AW

Kuben 550AW
ventilation-units-1--A--left--60.png
Kombiaggregat

Kuben 550AW

Aggregat för villans hela behov av ventilation, värmepump, tappvarmvatten och radiatorvärme eller golvvärme.

"Kraftfullt aggregat som sköter villans ventilation och uppvärmning."

Staffan Berg,
VD

Peter.jpg
Nyhet-3.png
 

Produktinformation

Specifikationer

Dokument

Måttskiss

Offertförfrågan

Frågor och svar

PRODUKTINFORMATION

Kuben 550AW är ett komplett komfortaggregat för husets hela behov av värme, ventilation, och tappvarmvatten. Även integrerad komfortkyla. Ventilationsaggregatet i systemet är integrerat tillsammans med Daikins värmepump Altherma för uteluft till vatten. Eftersom energin tas från uteluften kan hela husets behov av värme och varmvatten tillgodoses. 550AW aggregatet kan därmed inte jämföras med en frånluft-värmepump som har en begränsad tillgång på energi ur frånluften.


Kuben 550AW allt-i-ett aggregat är extremt energisnålt med flera unika energibesparande funktioner. Bl a passerar avluften, efter ventilationsaggregatets värmeåtervinning på 80%, genom den integrerade värmepumpens batteri där en stor del av resterande värme, 20%, återvinns. Den totala värmeåter-vinningen blir därmed extremt hög. Med enbart en leverantör för husets hela klimatsystem blir servicekostnaderna låga. Garantiåtagandena är frikostiga och det behövs enbart en kontakt vid ev frågor eller problem.

Standardutrustning

 • Direktdrivna, energieffektiva tilluft- och frånluftfläktar av EC-typ.

 • Motströmsvärmeväxlare. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan tilluft och frånluft.

 • Filter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.

 • Värme från en inbyggd luft/vattenvärmepump.

 • Inbyggd styr-och reglercentral. Förberedd för “molnet”.

 • Automatisk avfrostning.

 • Individuell steglös hastighetsreglering med forcering.

 • Tilluftstemperaturreglering eller rumstemperaturreglering.

 • Automatisk bypass-funktion.

 • Flera tidkanaler med automatisk sommartid.

 • Inbyggd steglös luftflödesreglering.

 • Extern touch display för väggmontering. Färggrafik.

 • Forceringsläge i displayen för att lufta ur.

 • Programmerbar larmlista.

Aggregat med elvärme

Tillvalsutrustning

 • App där driftslägen och temperaturer kan övervakas, liksom systemets status och det inställda schemat för driften.

 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler böjbara rör och detaljer för en komplett installation.

 • Frånluftsljuddämpare och tilluftsljuddämpare.

Aggregat med vatteneftervärme

Kuben-550AW-miljobild-ratt-matt.png

SPECIFIKATIONER

Luftflöde

Normalfart

Forceringsflöde

165 l/s (954 m³/h) 60 Pa
200 l/s (1260 m³/h) 60 Pa

Värme

Förvärme

Eftervärme

1 kW
Vattenvärme från värmepumpen

Eldata

Anslutning
Tilluftsfläkt
Frånluftsfläkt

3 fas, 400V, 10 A
EC 170 W, 230 V, 1,4 A (50/60 Hz)
EC 170 W, 230 V, 1,4 A (50/60 Hz)

Mått

Aggregat
           
     
Dörr, smidigt
avtagbar för
transport inomhus
Aggregat utan dörr    

Höjd 2100 mm inkl sockel
Bredd 1450 mm
Djup 1055 mm inkl dörr
Djup 55 mm Djup 1000 mm

Komfortkyla

Komfortkyla ingår.

Ljudnivå

Normalfart

Forceringsflöde

30 dB(A) max 165 l/s (60 Pa)
35 dB(A) max 200 l/s (60 Pa)

Kanalanslutning

Spirokanal Ø 160 på avluft och sekundärluft. Tilluft Ø 200.

värmeväxlare-kuben-ventilation.png

Värmeåtervinning

Motströmsvärmeväxlare, Återvinning: >80%

Färg

Vit pulverlack.

Vatten

Vattenvärme ingår.

BEGÄR OFFERT -

Kuben 550AW

Ladda upp ritning
Skickat!

Vi kontaktar dig så snart vi kan angående din offert.

Information saknas. Fyll i rödmarkerade fält.

DOKUMENT

Teknisk information för Kuben 550AW

Ventilationsaggregatets värmeåtervinning och värmepumpens höga värmefaktor med det nya kylmedlet R32 ger tillsammans en mycket energieffektiv lösning med liten miljöpåverkan.


550AW aggregatet har utgångar för värme till ett radiatorsystem och/eller golvvärmeslingor. På toppen av aggregatet finns kanalanslutningar för ventilation med eller utan inbyggd luftvärme. Värmepumpen är reversibel och ansluts ventilationskanaler för sekundärluft (cirkulation) kan man även få komfortkyla sommartid.


I ventilationsdelen finns ett förvärmebatteri för el för att minimera avfrostningen på värmeväxlaren. Dessutom finns ett eftervärmebatteri för vattenvärme från värmepumpen som  inte bara reglerar temperaturen i ventilationen utan batteriet är även dimensionerat för att värma hela huset eller lägenheten med luftvärme om inte ett radiatorsystem eller golvvärme är tillgängligt.


Aggregatet har en integrerad varmvattenberedare för 180 liter tappvarmvatten som värms av den integrerade värmepumpen.

Ventilationsaggregatet har energieffektiva EC-fläktar och inbyggda frånluftfilter, sekundärluftfilter och tilluftfilter i samma höga filterklass som gäller för skolventilation.


Temperaturstyrningen konfigureras enligt valda värmealternativ; radiator, konvektor, golvvärme eller luftvärme, var för sig eller tillsammans. Ventilations- eller luftvärmen styr ut inställd tillufttemperatur eller håller inställd rumstemperatur med hjälp av en reglerventil i vattenbatteriets tillopp. Vid varmt väder växlar aggregatet automatiskt till kyldrift.


Ventilationsaggregatet har en separat, lös touchdisplay med färgskärm där temperaturer, fläkthastigheter, forcering mm kan ställas in. Man når olika nivåer i menyn genom olika inloggningar.


Kuben 550AW kan utrustas med inbyggt modem som själv hittar upp till Kubens molntjänst där samtliga parametrar för styrningen kan kontrolleras, loggas och styras från valfri dator med hjälp av login.

Läs hela tekniska broschyren

Teknisk broschyr

Standard

Teknisk broschyr

Teknisk broschyr

Kyla

Öppna

MÅTTSKISS -

Kuben 550AW

Måttskiss-Kuben-550AW.jpg

FRÅGOR OCH SVAR -

Kuben 550AW