KUBEN 230AW

Allt-i-ett-lösningen för uppvärmning, ventilation

och tappvarmvatten till hela huset

KUBEN 230AW

Kuben 230AW är ett komplett aggregat för inomhusklimatet i villor, hus, bostadsrätter med mera.

Kuben 230AW är ett kombinerat ventilationsaggregat med en luft/vattenvärmepump som tar hand om hela byggnadens inomhusklimat:

  • Ventilation med värmeåtervinning

  • Luftvärme och komfortkyla

  • Radiatorvärme/fläktkonvektor

  • Golvvärme

  • Varmvattenproduktion

Ett komplett klimatsystem i teknikens absoluta framkant.

Kuben-230AW-test.jpg
 

FÖRDELARNA MED KUBEN 230AW:​

LÅG

TOTALINVESTERING

Istället för flera produkter som sköter husets klimat så behövs här endast ett enda aggregat för alla funktioner.

80% VÄRME-

ÅTERVINNING

Stor del av värmen i luften som sugs ut ur huset återvinns och överförs till tilluften för en energisnål uppvärmning.

NY LUFT/VATTEN-

VÄRMEPUMP

Värmepumpen är anpassad för vårt kalla klimat och utvinner värme ur luften även när det är så kallt som -25°C. Under -25°C finns backup med elvärmepatroner.

VÄRMEPUMPENS

TEKNOLOGI

Det senaste miljögodkända

R32-kylmedlet gör värmepumpen mer effektiv och inverterkompressorn är upp till 30% mer effektiv.

HELA SYSTEMET

TESTAT IHOP

Alla delar arbetar tillsammans för en energieffektiv och optimerad drift vilket innebär en minskad uppvärmningskostnad.

HÖGKLASSIGA

KOMPONENTER

Aggregatets alla komponenter kommer från världsledande leverantörer vilket ger ett

aggregat med hög kvalitet.

ETT UNIKT

SYSTEM

Det finns inga andra produkter som kombinerar dessa parametrar för att optimera inomhusklimatet med endast ett aggregat.

UTRYMMES-

SNÅLT OCH TYST

Istället för en rad olika produkter som tar stor plats får du en apparat som enbart är 60x60cm och som dessutom är tyst i drift.

 

Principskiss på hur 230AW-aggregat är installerat, inkopplat och hur det förser hela byggnaden med ventilation med värmeåtervinning, luftvärme, komfortkyla, radiatorvärme, golvvärme och tappvarmvatten.

DET KOMPLETTA KLIMATSYSTEMET

Kuben 230AW är ett kombinerat ventilationsaggregat med en luft/vattenvärmepump. Kubens FTX-aggregat integreras och placeras ovanpå innerdelen på Daikins värmepump Altherma för uteluft till vatten.

 

Energin tas från uteluften vilket gör att hela husets behov av värme och varmvatten kan tillgodoses. 230AW-aggregatet kan därmed inte jämföras med en frånluftsvärmepump som har en begränsad tillgång på energi ur frånluften.

 

Kuben 230AW är extremt utrymmessnålt med tanke på aggregatets många energibesparande funktioner. Det kräver enbart en yta på

60 x 60 cm och behöver inget speciellt teknikrum utan kan placeras i en tvättstuga eller liknande utrymme.

Istället för att ha en leverantör för ventilationen, en leverantör för värmepump och så vidare så får du här en leverantör för husets hela klimatsystem. Det kapar servicekostnaderna avsevärt och det behövs enbart en kontakt vid eventuella frågor eller problem.

 

KUBEN 230AWs

FUNKTIONER:

VENTILATIONSSYSTEMET

VÄRMEPUMP

LUFTVÄRMESYSTEMET

VÄRMESYSTEMET

RADIATORVÄRME & GOLVVÄRME

VARMVATTENPRODUKTION

 

JÄMFÖRELSE UPPVÄRMNINGSMETODER

KUBEN 230AW vs. BERGVÄRME

JÄMFÖRELSE UPPVÄRMNINGSMETODER

Parentesen kring ventilation och frånluftsvärmepumpen betyder att även om en frånluftsvärmepump tillhandahåller viss ventilation så är den inte tillräcklig.

KUBEN 230AW vs. BERGVÄRME

Effektivare än bergvärme

Luft/vattenvärmepumpen i Kuben 230AW är betydligt mycket mer effektiv än bergvärmepumpar under större delen av året (se figur nedan). Årsvärmefaktorn blir mycket hög. Ju längre söderut du bor, desto mer effektivt blir det med en luft/vattenvärmepump. Dessutom utvinns energin ur utomhusluften, vilket är en outtömlig och kostnadsfri energikälla. Den höga energieffektiviteten gör att din investering återbetalas snabbt och CO2-utsläppen blir minimala.

Inget borrhål

Med Kuben 230AW slipper du dyra borrhål, får en lägre investeringskostnad och din trädgård slipper bli påverkad. Inget borrhål betyder inga komplicerade ansökningar för borrning och du behöver inte oroa dig för att borrhålet ska kylas ner, vilket det finns risk för när även grannen skaffar sig en bergvärmepump. Kuben 230AW går snabbt att installera och du kan påbörja din besparing omgående.

Men om du bor långt norrut eller ändå föredrar bergvärme så har vi ett aggregat som är anpassat för det, Kuben 230GEO. Kontakta oss då för att få veta mer.

Kuben-Bilar-Villa-Web.jpg

INTRESSERAD AV

KUBEN 230AW?

Begär en offert eller har du frågor eller funderingar kring aggregatet och alla dess funktioner så är det bara att höra av sig så svarar vi så fort vi kan.

FRÅGOR?

Läs igenom de vanligaste frågorna och svaren vi får angående Kuben 230AW här nedanför. Hittar du inte svaret på din fråga så tveka inte att höra av dig.

Mejla
Ring
Chatta
 

FRÅGOR OCH SVAR

Läs igenom de vanligaste frågorna och svaren vi får angående Kuben 230AW här nedanför. Hittar du inte svaret på din fråga så tveka inte att höra av dig.

VAD KOSTAR KUBEN 230AW?

VAD ÄR LEVERANSTIDEN PÅ 230AW?

HUR LÅNGT KAN DET VARA MELLAN

INNERDELEN OCH UTEDELEN?

VILKA TYPER AV HUS PASSAR 230AW FÖR?

VAD INGÅR NÄR MAN KÖPER

KUBEN 230AW?

KLARAR KUBEN 230AW ATT VÄRMA HUSET UNDER KALLA VINTRAR?

 

TEKNISK INFORMATION

Ventilationsaggregatets värmeåtervinning och värmepumpens höga värmefaktor med det nya kylmedlet R32 ger tillsammans en mycket energieffektiv lösning med liten miljöpåverkan.

 

230AW aggregatet har utgångar för värme till ett radiatorsystem och/eller golvvärmeslingor och även anslutningar till fläktkonvektor fungerar bra. På toppen av aggregatet finns kanalanslutningar för ventilation med eller utan inbyggd luftvärme. Värmepumpen är reversibel och man kan därmed få komfortkyla sommartid.

 

I ventilationsdelen finns ett förvärmebatteri för el för att minimera påfrostningen på värmeväxlaren. Dessutom finns ett eftervärmebatteri för vattenvärme från värmepumpen som inte bara reglerar temperaturen i ventilationen utan även viss del luftvärme (och komfortkyla) kan fås i detta batteri.

Vid drift i större villor och lägenheter med större effektförbrukning kompletteras luftvärmen med ett externt distributionssystem, t ex radiatorer, golvvärme eller fläktkonvektorer som enkelt ansluts på toppen av 230AW-aggregat.

Om du föredrar luftvärme även till ett större hus så kan man komplettera med Kubens luftvärmeaggregat LVAV.

Ventilationsaggregatet har energieffektiva EC-fläktar och inbyggda frånluftfilter, sekundärluftfilter och tilluftfilter i samma höga filterklass som gäller för skolventilation.

Temperaturstyrningen konfigureras enligt valda värmealternativ; radiator, konvektor, golvvärme eller luftvärme, var för sig eller tillsammans. Ventilations- eller luftvärmen styr ut inställd tillufttemperatur eller håller inställd rumstemperatur med hjälp av en reglerventil i vattenbatteriets tillopp. Vid varmt väder växlar aggregatet automatiskt till kyldrift.

 

Ventilationsaggregatet har en separat, lös touchdisplay med färgskärm där temperaturer, fläkthastigheter, forcering mm kan ställas in. Man når olika nivåer i menyn genom olika inloggningar.

 

Kuben 230AW kan utrustas med inbyggt modem som själv hittar upp till Kubens molntjänst där samtliga parametrar för styrningen kan kontrolleras, loggas och styras från valfri dator med hjälp av login.

P1390371.jpg
Kuben 230AW_1.JPG

TEKNISK DATA

LUFTFLÖDE

Tilluft inkl sekundärluft

Uteluft/Avluft

Forcerat

60 l/s (216 m³/h) 60 Pa
30/30 l/s (108 m³/h) 60 Pa

80 l/s (288 m³/h) 60 Pa

VÄRME

Förvärme

Eftervärme

1kW
Värmevatten från värmepumpen

LJUDNIVÅ

Tilluft inkl sekundärluft

Uteluft/Avluft

Forcerat

35 dB(A), max 60 l/s (60 Pa)
35 dB(A), max 64 l/s (60 Pa)

KANALANSLUTNING

Spirokanal Ø 160 på tilluften.

Sekundär-, från-, ute- och avluft Ø 125.

ELDATA

Anslutning

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

Värmepump

1 fas, 230V, 16 A

EC 170 W, 230 V (50/60 Hz)

EC 83 W, 230 V (50/60 Hz)

1 fas, 230V, 16A-25A (beroende

på storlek)

MÅTT

Aggregat

Vent + VVB 180 lit

Vent + VVB 230 lit

Höjd 550 mm

Bredd 600 mm

Djup 616 mm inkl dörr

Höjd 2200 mm

Höjd 2400 mm

 
Kuben-fabrik-3.jpg

BEGÄR OFFERT PÅ

KUBEN 230AW

Ladda upp ritningar för hus/byggnad

Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående avisering.

KONTAKTUPPGIFTER

Kuben Ventilation AB

Vassbo 64

791 93 Falun
Växel: 0243 - 22 31 15

Support: 073 - 021 68 70

info@kubenventilation.se

ÖPPETTIDER

PRODUKTION

Vardagar 06:30 - 16:00
KONTOR / TELEFON
Vardagar 07:00 - 16:00

SUPPORT

Vardagar 09:00 - 11.00

Guldsigill - 2018-SMALL.png
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

© 2020 Kuben Ventilation AB