top of page
White Wooden House

Rumsaggregat

Kuben har flertalet rumsaggregat som är utmärkta för att ventilera mindre lokaler, enskilda rum eller enkla kontor. Rumsaggregat innebär helt enkelt att ventilationsaggregatet kan placeras i samma rum som det är tänkt att ventilera, därav namnet rumsaggregat. Det krävs alltså inget specifikt fläktrum eller något liknande utrymme för aggregaten.

 

Aggregaten är utrustade med den senaste tekniken; Motströmsvärmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad (>80%), supereffektiva likströmsfläktar och den senaste styrtekniken.

 

Är du osäker på vilket aggregat som passar dig och dina behov? Testa vår Produktväljare för att hitta rätt aggregat.


Kontakta oss annars  för en dialog om vilken ventilationslösning som skulle kunna passa bäst för er.

Kategori

Kuben 30CDX
Nyhet-3.png

Kuben 30CDX

Takhängt FTX-aggregat med inbyggd värmepump/kylmaskin

Luftflöde:

30

liter/sekund

Kuben 1000M3E
Nyhet-3.png

Kuben 1000M3E

Kuben 1000M3E är ett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

Luftflöde:

265

liter/sekund

Kuben 35C
Nyhet-3.png

Kuben 35C

Ett litet komplett inneklimataggregat
som tyst ventilerar mindre lokaler.

Luftflöde:

35

liter/sekund

Kuben 950C
Nyhet-3.png

Kuben 950C

Ett takhängt inneklimataggregat för större rum tex konferenslokaler, skolsalar, restauranger etc. Aggregatet är mycket tyst i förhållande till sitt stora luftflöde.

Luftflöde:

370

liter/sekund

Kuben 25C
Nyhet-3.png

Kuben 25C

Ett smidigt aggregat med värmeåtervinning för ventilation i små lägenheter, kontorsmoduler mm.

Luftflöde:

28

liter/sekund

Kuben 1100RE
Nyhet-3.png

Kuben 1100RE

Kuben 1100 är ett inneklimataggregat avsett att kanalanslutas till ett ventilationssystem.

Luftflöde:

180

liter/sekund

Kuben 150W
Nyhet-3.png

Kuben 150W

Kuben 150W är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

Luftflöde:

75

liter/sekund

Rumsaggregat - en smidig och tyst ventilationslösning

Ventilation i byggnader är ibland viktigare än man tror. Ett dåligt ventilerat rum ger dålig luft som i sin tur påverkar människans hälsa. Luften i sig är sällan farlig men föroreningar i luften gör att den känns unken och ofräsch vilket kan påverka personen eller personerna som vistas i rummet. Man känner sig trött och får svårt att koncentrera sig. Detta leder i sin tur leder till att man presterar sämre på sin arbetsplats, sitt kontor eller i skolan. 


Det finns flera forskare som visat på samband mellan luftomsättning och kortfristig sjukfrånvaro så det finns goda skäl för att vara noga och välja rätt ventilation för kontoret. Kubens ventilationsaggregat är dessutom tysta vilket också är en viktigt för arbetsmiljön på arbetsplats och kontor då ljudnivån påverkar människans arbetsprestation. 


Kuben Ventilation tillverkar en rad rumsaggregat som är avsedda att ventilera rum, kontor, liten lägenhet, kontorsmoduler, samlingsrum, skolsalar, grupprum med mera. Här kan du läsa mer om fördelarna med Kubens rumsaggregat. 


Att placera ventilationsaggregatet i samma rum som de ventilerar ställer stora krav på att aggregat är tyst. Vi arbetar dagligen med att förbättra och minska ljudnivån på våra ventilationsaggregat. Idag tillverkar marknadens tystaste ventilationsaggregat.

Kubens ventilationsaggregat passar alla typer av branscher och byggnader och vi kan bygga ventilationsaggregaten så det passar just era behov. Oavsett om aggregaten ska ventilera ett kontor, en lägenhet, ett rum eller liknande så är Kubens ventilationsaggregat anpassade att ventilera rummet tyst och energieffektivt. Ventilationsaggregat från Kuben Ventilation är tillverkade med FTX-tekniken, som står för mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Detta är den främsta och mest energieffektiva ventilationslösning du kan ha och garanterar dig en fräsch luft oavsett lokal. 


Kubens ventilationsaggregat har en hög värmeåtervinning, mer än 80%, vilket gör att det inte går åt lika mycket energi åt att värma upp luften som kommer utifrån och ska in i lokalen. På så vis belastar ventilationsaggregaten inte vår miljö lika mycket. Oavsett om ni behöver ett ventilationsaggregat till kontor, ett rum, en mindre lägenhet så har Kuben Ventilation rumsaggregaten som passar just er. Om våra standard aggregat inte passar just era behov är vi flexibla och kan tillverka ventilationsaggregat som passar just för er och era behov.

bottom of page