top of page
White Wooden House

Kombiaggregat

Våra kombiaggregat är FTX-aggregat som är fullmatade med den senaste tekniken för en komplett lösning av ventilation, värmepump, tappvarmvatten, luftvärme, radiatorvärme och golvvärme. En unik lösning som Kuben Ventilation är helt ensamma om.


Kombiaggregaten passar utmärkt för skolsalar, dagis, fritids, samlingssalar, konferensrum, restauranger, kontor med mera.


Är du osäker på vilket aggregat som passar dig och dina behov?

Testa vår Produktväljare för att hitta rätt aggregat.


Kontakta oss annars för en dialog om vilken ventilationslösning som  skulle kunna passa bäst för er.

Kategori

Kuben 490AW
Nyhet-3.png

Kuben 490AW

Ett komplett aggregat som tar hand om allt som rör inomhusklimatet för hus, lägenheter, bostadsrätter etc.

Luftflöde:

90

liter/sekund

Kuben 2200 Outdoor
Nyhet-3.png

Kuben 2200 Outdoor

Ett komplett ventilationsaggregat med integrerad värmepump som placeras utomhus.

Luftflöde:

450

liter/sekund

Kuben 2200MDX
Nyhet-3.png

Kuben 2200MDX

Aggregatet har en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

Luftflöde:

450

liter/sekund

Kuben 700AW
Nyhet-3.png

Kuben 700AW

Aggregat för villans hela behov av ventilation, värmepump, tappvarmvatten och radiatorvärme eller golvvärme.

Luftflöde:

150

liter/sekund

Kuben 230AW
Nyhet-3.png

Kuben 230AW

Ett komplett aggregat som tar hand om allt som rör inomhusklimatet för hus, lägenheter, bostadsrätter etc.

Luftflöde:

45

liter/sekund

Kuben 800TS
Nyhet-3.png

Kuben 800TS

Ett komplett klimataggregat med en inbyggd uteluft/vattenvärmepump, ventilation med värmeåtervinning och inbyggd varmvattenberedare för att värma upp lokalerna. FTX-ventilation, komplett uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla.

Luftflöde:

825

liter/sekund

Kuben 3200MDX
Nyhet-3.png

Kuben 3200MDX

Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad utelufts- och frånluftsvärmepump.

Luftflöde:

740

liter/sekund

Kombiaggregat - FTX-aggregat kombinerat med värmepump för ventilation, uppvärmning och kyla i alla typer av byggnader och hus

Kuben 230AW, Kuben 550AW och 700AW - Kompletta ventilationsaggregat för villa och hus

Kuben Ventilation har utvecklat fram tre värme- och ventilationsaggregat som sköter hela villan eller husets inomhusklimat: ventilation, luftvärme, radiatorvärme, tappvarmvatten, golvvärme och komfortkyla. Fördelarna med dessa aggregat är många. Eftersom aggregaten sköter hela villans klimatsystem så slipper man investera i flera olika produkter som sköter varsin del av klimatsystemet. 


Detta underlättar och förenklar också eventuell service då man endast behöver en kontakt vid eventuella frågor eller problem. Aggregaten är dessutom så pass tysta att de inte behöver något specifikt teknikrum.


Två av aggregaten finns även för mark- och bergvärmepumpar och heter då 230GEO och 700GEO.

Kuben 2200MDX och Kuben 3000MDX - Utmärkta värme- och ventilationsaggregat för större lokaler såsom skolor, kontor, modulbyggnader med mera

Dessa aggregat är speciellt framtagna för att värma och ventilera större byggnader och lokaler med fler människor i rörelser. Aggregaten har stora luftflöden och är utvecklade med smarta lösningar för att göra det så tyst det bara går för att inte störa aktiviterna i lokalerna. Ventilationsaggregaten förser lokalerna med filtrerad och tempererad friskluft genom kanalanslutna tilluftdon. Den ofräscha använda luften sugs ut på aggregatets frånluftsida med kanalanslutna frånluftsdon eller centralt i närheten av aggregatet. Lokalerna blir på så sätt effektivt ventilerade utan vare sig ljud eller dragproblem. Aggregaten är byggda med FTX-tekniken som bygger på att man återvinner energin i den varma luften som är på väg ut ur lokalerna. Tack vare en högeffektiv motströmsväxlare så blir den inbyggda värmeåtervinningen blir mycket stor och uppvärmningskostnaderna blir mindre.


Aggregaten är också utrustade med en integrerad uteluft-frånluft värmepump där resterande frånluftsenergi återvinns. Driften av denna värmepump respektive kylmaskinen sker helt automatiskt. Det enda som i normalläget behöver bestämmas är tillufttemperaturen eller önskad rumstemperatur.


Dessa aggregat är trots sina stora luftflöden smidigt utformade och kan placeras en korridor, ett förråd eller annat lämpligt biutrymme. Det behövs alltså inget speciellt fläktrum eller liknande för att få plats med aggregatet och tack vare att aggregaten är så pass tysta så stör det inte omgivningen.

bottom of page