White Wooden House

Kontor

Ventilation i kontor och konferensrum är viktig för att skapa en miljö som ger goda förutsättningar att göra bra ifrån sig på jobbet eller genomföra en bra konferens. Dålig luft påverkar hur man mår och hur bra man kan prestera. Dålig luft på arbetsplatsen gör att man upplever trötthetssymptom och får svårt att koncentrera sig vilket i sin tur påverkar arbetet.


Vi lägger stor vikt vid att tillverka ventilationsaggregat som är så pass tyst att det kan placeras i samma rum som de ventilerar. Våra tysta aggregat, som har värmeåtervinning för en energieffektiv ventilation, är så pass tysta att de ventilerar utan att störa personerna på arbetsplatsen.


Kuben Ventilation tillverkar ventilationsaggregat för en bättre ventilation i kontor, konferens och konferensrum och vi kan anpassa ventilationsaggregat så att det passar just era lokaler. Många av våra aggregat är också anpassade för att enkelt transporteras genom dörrar för en smidigare installation.


Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er och ert kontor eller arbetsplats med en energieffektiv och tyst ventilationslösning.

Kategori

Kuben 950C

Kuben 950C

Ett takhängt inneklimataggregat för större rum tex konferenslokaler, skolsalar, restauranger etc. Aggregatet är mycket tyst i förhållande till sitt stora luftflöde.

Luftflöde:

370

liter/sekund

Kuben 4000

Kuben 4000

Prisvärt aggregat för större lokaler. Flexibelt med många tillval: värme eller vattenvärme, DX-kyla, vattenkyla.

Luftflöde:

920

liter/sekund

Kuben 600E

Kuben 600E

Kuben 600E är avsett att nästan ljudlöst ventilera lokalerna och kan placeras i ett av rummen som ska ventileras.

Luftflöde:

120

liter/sekund

Kuben 1000M3E

Kuben 1000M3E

Kuben 1000 M3E är ett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

Luftflöde:

265

liter/sekund

Kuben 3000MDX

Kuben 3000MDX

Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad utelufts- och frånluftsvärmepump.

Luftflöde:

740

liter/sekund

Kuben 1500E

Kuben 1500E

Kompakt och ekonomiskt aggregat med kanalanslutning på toppen. Kan placeras i vistelsezonen.

Luftflöde:

415

liter/sekund

Kuben 2000TE

Kuben 2000TE

Ett kompakt kanalanslutet aggregat som är gjort för att placeras direkt i vistelsezonen utan något fläktrum.

Luftflöde:

500

liter/sekund

Kuben 50W

Kuben 50W

Kuben 50W är ett mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras direkt i rummet och det är enkelt att montera.

Luftflöde:

45

liter/sekund

Kuben 2200MDX

Kuben 2200MDX

Aggregatet har en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

Luftflöde:

450

liter/sekund

Kuben 800E

Kuben 800E

Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.

Luftflöde:

200

liter/sekund

Kuben 1100RE

Kuben 1100RE

Kuben 1100RE är ett inneklimataggregat avsett att kanalanslutas till ett ventilationssystem.

Luftflöde:

265

liter/sekund

Kuben 100W

Kuben 100W

Kuben 100W är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

Luftflöde:

75

liter/sekund