White Wooden House

Kombiaggregat

Det gemensamma för dessa aggregat är att de inte erfordrar något fläktrum.


Kombiaggregaten passar utmärkt för skolsalar, dagis, fritids, samlingssalar, konferensrum, restauranger, kontor med mera.


Våra kombiaggregat är FTX-aggregat som är fullmatade med den senaste tekniken för en komplett lösning av ventilation, värmepump, tappvarmvatten, luftvärme, radiatorvärme och golvvärme. En unik lösning som Kuben Ventilation är helt ensamma om.


Är du osäker på vilket aggregat som passar dig och dina behov?

Testa vår Produktväljare för att hitta rätt aggregat.


Kontakta oss annars för en dialog om vilken ventilationslösning som  skulle kunna passa bäst för er.

Kategori

Kuben 230AW

Kuben 230AW

Ett komplett aggregat som tar hand om allt som rör inomhusklimatet för hus, lägenheter, bostadsrätter etc.

Luftflöde:

45

liter/sekund

Kuben 550AW

Kuben 550AW

Aggregat för villans hela behov av ventilation, värmepump, tappvarmvatten och radiatorvärme eller golvvärme.

Luftflöde:

70

liter/sekund

Kuben 3000MDX

Kuben 3000MDX

Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad utelufts- och frånluftsvärmepump.

Luftflöde:

740

liter/sekund

Kuben 2200MDX

Kuben 2200MDX

Aggregatet har en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

Luftflöde:

450

liter/sekund

Kombiaggregat - FTX-aggregat kombinerat med värmepump för ett komplett aggregat för ventilation och uppvärmning i alla typer av byggnader och hus

Kuben 230AW och Kuben 550AW - Kompletta ventilationsaggregat för villa och hus

Kuben Ventilation har tagit fram två ventilationsaggregat som sköter hela villan eller husets inomhusklimat: ventilation, luftvärme, radiatorvärme, tappvarmvatten, golvvärme och komfortkyla. Fördelarna med de här två aggregaten är många. Eftersom aggregaten sköter hela villans klimatsystem så slipper man investera i flera olika produkter som sköter varsin del av klimatsystemet. Detta underlättar och förenklar också eventuell service då man endast behöver en kontakt vid eventuella frågor eller problem.  Aggregaten är dessutom så pass tysta att de inte behöver något specifikt teknikrum.

Kuben 2100MDX och Kuben 3000MDX - Utmärkta ventilationsaggregat för större lokaler i skolor, på kontor, moduler med mera

Dessa två ventilationsaggregat är speciellt framtagna att ventilera större byggnader och lokaler med fler människor i rörelser. Aggregaten har stora luftflöden men är utvecklat med smarta lösningar för att göra det så tyst det bara går för att inte störa aktiviterna i lokalerna. Ventilationsaggregaten förser lokalerna med filtrerad och tempererad friskluft genom kanalanslutna tilluftdon. Den ofräscha använda luften sugs ut på aggregatets frånluftsida med kanalanslutna frånluftsdon eller centralt i närheten av aggregatet. Lokalerna blir på så sätt effektivt ventilerade utan vare sig ljud eller dragproblem. Aggregaten är byggda med FTX-tekniken som bygger på att man återvinner energin i den varma luften som är på väg ut ur lokalerna. Tack vare en högeffektiv motströmsväxlare så blir den inbyggda värmeåtervinningen blir mycket stor och uppvärmningskostnaderna blir mindre.


Dessa aggregat är trots sina stora luftflöden smidigt utformade och kan placeras en korridor, ett förråd eller annat lämpligt biutrymme. Det behövs alltså inget speciellt fläktrum eller liknande för att få plats med aggregatet och tack vare att aggregaten är så pass tysta så stör det inte omgivningen.


Aggregaten är också utrustade med en integrerad värmepump och driften av denna värmepump respektive kylmaskinen sker helt automatiskt. Det enda som i normalläget behöver bestämmas är tillufttemperaturen eller önskad

rumstemperatur.