top of page

FRÅGOR OCH SVAR OM VENTILATION OCH VENTILATIONSAGGREGAT

Vi får många frågor om allt som rör ventilation och ventilationsaggregat. Det kan vara allt från vad FTX står för hur våra ventilationsaggregat fungerar till hur man byter filter. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna så att du snabbt och enkelt kan hitta svaret på just din fråga. Om du inte hittar svaret på dina frågor, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

ALLMÄNT OM VENTILATION

VAD ÄR VENTILATION?

Ventilation innebär rörelse och utbyte av luft i lokaler och byggnader. Ventilationen har flera syften; det vanligaste är att man vill skapa ett behagligt inomhusklimat med frisk luft.. Ventilationen transporterar bort fukt, föroreningar med mera från lokalerna och tillför istället "frisk" luft. Det finns några olika typer av ventilationsprinciper där FTX-ventilation är den mest effektiva principen och det är just med FTX-teknik som våra ventilationsaggregat byggs.

VARFÖR BEHÖVER JAG VENTILATION?

Ventilation är nödvändig för att få ut den gamla och dåliga luften ur lokalen eller byggnaden och för att förse lokalen eller byggnaden med ny och frisk luft. Detta är nödvändigt för att vi som bor och vistas i lokalerna ska må bra. Dålig luft gör oss trötta, kan ge oss huvudvärk och även skapa allergier eller förvärra allergier hos människor. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur Kuben kan hjälpa dig med din inomhusmiljö.

OM VÅRA VENTILATIONSAGGREGAT

VAR TILLVERKAS KUBENS VENTILATIONSENHET?

Vi tillverkar alla våra ventilationsaggregat i vår fabrik som ligger mellan Falun och Borlänge i idylliska Vassbo.

HUR INSTALLERAR JAG ETT AGGREGAT 
FRÅN KUBEN VENTILATION?

Det beror lite på vilka av våra ventilationsaggregat du har köpt. De allra flesta anlitar en lokal ventilationsfirma som hjälper till med rördragning för kanaler och montering av aggregatet. Andra händiga personer sköter all installation själva. En teknisk broschyr medföljer vid varje köp, där det finns instruktioner om hur du går tillväga. Har du ytterligare frågor eller behöver råd om ett lokalt ventilationsföretag som hjälper dig med installationen, tveka inte att höra av dig.

FTX-VENTILATION

VAD BETYDER FTX?

FTX är en förkortning som betyder: F=Frånluft, T=Tillluft, X=Värmeväxlare. Två fläktar sköter luftväxlingen i lokalen. Frånluftsfläkten suger ut luften ur rummet och tilluftsfläkten tillför frisk luft till rummet. Värmeväxlaren överför värmen från den utgående varma frånluften till den inkommande kalla uteluften. På så sätt sparar du energi i att värma tilluften och du får energieffektiv ventilation.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED FTX-VENTILATION?

Den största fördelen är just värmeåtervinningen. Detta sparar både energi och pengar tack vare lägre energiförbrukning. Andra fördelar är att du tack vare de mekaniska fläktarna får ett bättre luftutbyte jämfört med till exempel självdrag eller frånluftssystem som än idag finns i många hus och hem. Våra FTX-aggregat innehåller även tillufts- och frånluftsfilter som filtrerar luften från och separerar skadliga partiklar i luften.

bottom of page