Instruktion styrning Carel

Manual för inställning av temperatur, luftflöde med mera via Carel-styrning.