top of page

KUBEN VENTILATIONS RUMSAGGREGAT

Skolsal.jpg

VENTILATIONSAGGREGAT SOM PLACERAS I SAMMA RUM DE VENTILERAR

Kuben Ventilation tillverkar ventilationsaggregat med FTX-tekniken som kan placeras direkt i rummet utan kanalsystem, så kallade rumsaggregat med största tilluftinblåsning i botten på aggregatet. Dessa aggregat passar utmärkt till skolsalar, dagis, fritids, samlingssalar, konferensrum, kontor, restauranger med mera.

 

En av förutsättningarna som krävs för att kunna placera ett stort ventilationsaggregat alldeles intill ett skrivbord, ett konferensbord eller en skolbänk är att aggregatet är mycket tyst. Detta är något vi på Kuben Ventilation är marknadsledande på och vi arbetar ständigt med utveckla våra aggregat så de är så tysta som möjligt samtidigt som de levererar en bra ventilation.

VARFÖR RUMSAGGREGAT FRÅN KUBEN VENTILATION ÄR EN SMART INVESTERING

Stora flöden, mycket kompakta mått och lågt ljud kännetecknar dessa aggregat som går utmärkt att placera direkt i vistelsezonen helt utan fläktrum.


Kubens ventilationsaggregat som är unikt tysta är helt kompletta med inbyggd reglerutrustning. Två hål i väggen för uteluft och avluft och en elmatning är allt som behövs. (vid eftervärme med vatten erfordras också en vattenanslutning).

I stället för att bygga om den centrala ventilationen i hela byggnaden där hela byggnaden berörs och kanske måste stängas under byggperioden ställs ett aggregat in i varje större rum.


Flera decentralicerade aggregat som är placerade i varje större rum ger flera fördelar:

  1. Snabbt och smidigt montage. Några få timmars arbete per rum är allt som behövs.

  2. Liten åverkan på byggnaden. Två mindre hål i ytterväggen per aggregat tas upp.

  3. Temperaturen regleras automatiskt och individuellt i varje rum.

  4. Om så önskas kan luftflödet minimeras eller stängas när ingen aktivitet pågår i rummet.

  5. Med inbyggd CO2 styrning forceras automatiskt varje rum när luftkvaliteten blir sämre.

  6. Man slipper installera brandspjäll och brandstyrning med ett aggregat i varje brandcell.

Sammantaget ger denna lösning ett betydligt bättre anpassat klimat för varje individuellt rum.

En annan viktig förutsättning för att kunna ha aggregatet alldeles intill sig är att det är snyggt. Som standard är Kubenaggregaten pulverlackerade i vit färg med "kylskåpskvalitet". Som tillval kan aggregaten lackeras i valfri färg och vissa aggregat kan kläs med en vacker träfasad i björk eller furu.

Aggregaten har en högeffektiv motströmsväxlare med en verkningsgrad på över 80% och har också den senaste tekniken inbyggt för behovsanpassad ventilation med automatisk luftflödesreglering med hjälp av närvarogivare och en integrerad CO²-givare.

 

Naturligtvis även en avancerad flerkanalig tidsstyrning, värmestyrning och bypass-reglering. Finns för el- eller vatteneftervärme.

"Kubens rumsaggregat är en lösning för mindre än halva kostnaden jämfört med en konventionell ventilationsanläggning placerad i ett fläktrum."
Klassrum_arbete_barn_+_lärare.jpg
20160810_120823.jpg

VENTILATION OCH COVID-19

COVID-19 pandemin har inte undgått någon och faktum är att ventilationen har en viktig del i arbetet med att minska smittspridningen. Om vi själva tar vårt ansvar och håller avstånd så kan en god ventilation hjälpa till att ytterligare minska spridningen av viruset.

 

Svensk ventilation rapporterar att REHVAs rekommendation i utgåva 3 "förklarar varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas, och att detta gör att konventionell ventilation effektivt kan späda ut och föra bort dem."

Smittspridning_20200819.png

Illustration som visar hur normenlig ventilation späder ut viruspartiklar och för bort dem.

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin hemsida med anledning av COVID-19 pandemin och skriver om hur ventilationen är en viktig del för att minska smittspridningen:

"Det nya coronaviruset sprids främst genom droppsmitta när personer är nära varandra. Flera organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, med flera, menar att smitta även kan spridas från små droppar som hålls svävande i luften från smittade personer som nyser, hostar eller talar. Ventilationen behöver normalt vara på minst en timme innan arbetsdagen börjar. För att vara på den säkra sidan rekommenderar WHO, ECDC med flera att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut.

För att minska risken att smitta andra på arbetsplatsen, är det viktigt att hålla avstånd. När man arbetar flera personer i en lokal med liten luftvolym ökar risken att andas in andras utandningsluft, som kan innehålla smittämnen. För att ventilera bort eventuella smittämnen och andra föroreningar måste ventilationen räcka till för antalet personer som arbetar i lokalen. Arbeta i mindre grupper och anpassa antalet personer till rummets volym och ventilation. Det är stor variation på hur bra olika ventilationslösningar fungerar och på hur effektivt luften byts ut. En översyn av ventilationen kan behövas för att vara säker på att den fungerar som den ska."

Ytterligare än anledning att investera i effektiva ventilationsaggregat som ger skolan eller kontoret en bättre och fräschare inomhusluft. Speciellt med tanke på hur mycket tid av våra dagar vi och våra barn spenderar i dessa miljöer. 

KubenVent_Logo_Gradient_Kub_2019.png
För en bättre inomhusmiljö i skolor och på kontor

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur våra ventilationsaggregat kan förbättra er inomhusluft och ert inomhusklimat.

Mejla
Ring
bottom of page