RADONKUBEN

  • Radonkuben är avsedd att skapa ett undertryck under grunden på en byggnad med radon-förekomst för att motverka att radon från berggrunden sugs in i villan på grund av undertrycket från husets egen ventilation. 

  • Radonkuben monteras utomhus på ytterväggen och ansluts med ett 100 (110 avlopps-) rör till dräneringsledningen runt huset. Normalt bildas då ett jämnt fördelat undertryck under huset.

  • Trycket kan justeras steglöst med en inbyggd potentio-meter. Har byggnaden en balanserad ventilation med tilluft och frånluft kan trycket vara lite lägre men finns det enbart en frånluftventilation behövs oftast ett litet högre tryck från Radonkuben för att motverka husets eget undertryck och hindra radongasen att tränga in i byggnaden.

  • Normalflöde: 60 l/s

  • Forceringsflöde: 115 l/s

  • Tekniska data (pdf) Radonkuben

Radonkuben-1.jpg

Har du fler frågor eller funderingar om aggregatet? Kontakta oss!