Rumsaggregat

Kuben 950C

Kuben 950C
ventilation-units-1--A--left--60.png
Rumsaggregat

Kuben 950C

Ett takhängt inneklimataggregat för större rum tex konferenslokaler, skolsalar, restauranger etc. Aggregatet är mycket tyst i förhållande till sitt stora luftflöde.

"Ett av Kubens aggregat som har flest varianter. Därmed mycket anpassningsbar"

Peter Louisares,
Konstruktör

Peter.jpg
Nyhet-3.png
 

Produktinformation

Specifikationer

Dokument

Måttskiss

Offertförfrågan

Frågor och svar

PRODUKTINFORMATION

Kuben 950 C är ett mycket tyst ventilationsaggregat med stora luftflöden som ska kunna placeras direkt i rummet istället för i ett separat fläktrum. Aggregatet är avsett att monteras under innertaket med ena sidan av aggregatet genom ett rektangulärt hål ut genom yttervägg till ett kombidon på utsidan för både ute- och avluft. Andra sidan av aggregatet placeras i det rum som ska ventileras med det största luftflödet och luftväxlingen i det rummet sker direkt i aggregatets innerdel utan kanalanslutning.

Aggregatet är komplett med inbyggd styr- och reglerutrustning. Elanslutning är allt som behövs. Den inbyggda värmeåtervinningen blir mycket stor med en högeffektiv motströmsvärmeväxlare. Aggregatet innehåller både förvärme och eftervärme som automatiskt stöttar inblåsnings temperaturen vid kall väderlek.

Standardutrustning

 • Direktdrivna, energisnåla till- o frånluftfläktar av EC-typ.

 • Högeffektiv motströmsvärmeväxlare.

 • Temp.verkningsgrad >80%.

 • Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.

 • Filter ISO ePM1 70%; / M6.

 • Kassettfilter med mycket god filterekonomi.

 • Tillskottvärme, el eller vatten.

 • Förvärme och eftervärme.

 • Inbyggd el- och reglercentral. Inbyggt trådlöst 4G modem.

 • Yttre uttag för extern nätverksanslutning.

 • Automatisk avfrostningsfunktion med förvärme/bypass.

 • Individuell steglös hastighetsreglering med forcering.

 • Tillufttemperaturreglering eller frånlufttemperaturreglering.

 • Automatisk bypass funktion.

 • Flera tidkanaler och automatisk sommartidsfunktion.

 • Inbyggd CO² givare för steglös luftflödesreglering.

 • Lös touch display för väggmontage.

 • Färggrafik.

 • Forceringsmöjlighet i displayen för vädring. Programmerbar larmlista.

 • Stora loggnings möjligheter.

Aggregat med elvärme

Tillvalsutrustning

 • Flera olika regleralternativ, tex frånlufttempreglering.

 • Extra värme.

 • Vatteneftervärme, 7,8 kW, 55/40°C.

 • Extern larmpanel . A- och B-larm

 • Närvarogivare för start eller forcering.

 • Kanalsats.

 • Komplett sats med lackerade kanaler, Böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.

 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.

 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

Aggregat med vatteneftervärme

SPECIFIKATIONER

Luftflöde

Normalfart

Forceringsflöde

370 l/s (1260 m³/h) 60 Pa
630 l/s (2268 m³/h) 60 Pa

Värme

Förvärme 

Eftervärme

Vattenvärme

2+2 kW

2+2 kW

7,8 kW, 55/40°C

Eldata

Elvärme standard 

Elvärme utökad

Märkdata fläktar:

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

4 kW, 3 fas, 400 V, 10 A

8 kW, 3 fas, 400 V, 16 A


EC 770 W, 230 V, 3,5 A

EC 715 W, 230 V, 3,2 A


Mått

Aggregat

Höjd 457 mm

Bredd 1150 mm

Längd 3932 mm

Komfortkyla

Komfortkyla som tillval

Ljudnivå

Normalfart

Forceringsflöde

30 dB(A), max 350 l/s (60 Pa)
35 dB(A), max 500 l/s (60 Pa)

Kanalanslutning

Spirokanaler på de extra tilluft- och frånluftanslutningarna.

950C/2000: 1 st 160 till- och frånluft på varje sida

950 C/3000: 1 st 200 till- och frånluft på varje sida

värmeväxlare-kuben-ventilation.png

Värmeåtervinning

Motströmsvärmeväxlare, återvinning >80%

Färg

Vit pulverlack

Vatten

Vattenvärme som tillval

BEGÄR OFFERT -

Kuben 950C

Ladda upp ritning
Skickat!

Vi kontaktar dig så snart vi kan angående din offert.

Information saknas. Fyll i rödmarkerade fält.

DOKUMENT

Läs hela tekniska broschyren

Teknisk broschyr

Standard

Teknisk broschyr

Teknisk broschyr

Kyla

Öppna

MÅTTSKISS -

Kuben 950C

Måttskiss-Kuben-550AW.jpg

FRÅGOR OCH SVAR -

Kuben 950C