Kanalanslutning

Kuben 1100RE

Kuben 1100RE
ventilation-units-1--A--left--60.png
Kanalanslutning

Kuben 1100RE

Kuben 1100RE är ett inneklimataggregat avsett att kanalanslutas till ett ventilationssystem.

"Tack vare den låga

ljudnivån kan 1100RE 

placeras direkt i rummet."

Staffan Berg,
VD

Peter.jpg
Nyhet-3.png
 

Produktinformation

Specifikationer

Dokument

Måttskiss

Offertförfrågan

Frågor och svar

PRODUKTINFORMATION

Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering. Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%. Enkel och snabb montering. Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen. Kan utrustas med behovsanpassad reglering (CO²) med kontroll och styrning lokalt eller över internet. Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

Standardutrustning

 • Direktdrivna EC-fläktar på till- och frånluften.

 • Värmeväxlare av motströmstyp. 

 • Temperaturverkningsgrad>80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.

 • Automatisk avfrostningsfunktion.

 • Steglös hastighetsreglering med forcering. 

 • Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.

 • Automatisk bypass funktion.

 • Inbyggd el- och reglercentral.

 • Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.

Aggregat med elvärme

 • Elektriskt förvärmebatteri (före VVX) 1 kW.

 • Elektriskt eftervärmebatter (efter VVX) 2 kW.  

 • Temperaturreglering med pulserstyrning.  

 • Överhettningsskydd på elbatterierna.

Tillvalsutrustning

 • Spegelvänt utförande.

 • Vatteneftervärme, 7,8 kW, 55/40°C.

 • Timer för forcering av flödet eller extra drifttid. 

 • Fjärreglering, timer, temperatur och forcering.

 • Valfritt styrfabrikat.

 • Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm

 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage. 

 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.

 • Närvarogivare för start eller forcering.

 • CO2-givare för start eller forcering.

 • Programmerbar frånlufttempreglering, kaskadreglering mfl.  

 • Programmerbar utetemperaturkompensering.

 • Larmpanel, inbyggd. A- och B-larm.

Aggregat med vatteneftervärme

 • Elektriskt förvärmebatteri 1 kW.

 • Vatteneftervärme effekt 7,8 kW,  55/40°C.

 • Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.

 • Inbyggt reglerande frysskydd. PI-reglering.

SPECIFIKATIONER

Luftflöde

Normalfart

Forceringsflöde

215 l/s (1080m³/h) 100 Pa

240 l/s (1080 m³/h) 100 Pa

Värme

Förvärme

Eftervärme

Vattenvärme

1 kW

3 kW

7,8 kW, 55/40°C

Eldata

Anslutning

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

3-fas, 400 V, 16 A
385 W, 230 V, 2.5 A
385 W, 230 V, 2.5 A

Mått

AggregatDörr, avtagbar vid transport

Aggregat utan dörr
Sockel

Höjd 2600 mm inkl sockel
Bredd 1100 mm
Djup 605 mm inkl dörr

Djup 55 mm
    

Djup 550 mm
Höjd 100 mm

Komfortkyla

Komfortkyla finns som tillval.

Ljudnivå

Normalfart

Forceringsflöde

30 dB(A), 215 l/s (100 Pa) 
33 dB(A), 240 l/s (100 Pa) 

Kanalanslutning

Spiroanslutning Ø 250 på toppen för uteluft, avluft, tilluft och frånluft.
Extra till- och frånluft Ø 160 bakåt.

värmeväxlare-kuben-ventilation.png

Värmeåtervinning

Motströmsvärmeväxlare, Återvinning >80%

Färg

Vit pulverlack.

Vatten

Vattenvärme finns som tillval.

BEGÄR OFFERT -

Kuben 1100RE

Ladda upp ritning
Skickat!

Vi kontaktar dig så snart vi kan angående din offert.

Information saknas. Fyll i rödmarkerade fält.

DOKUMENT

Läs hela tekniska broschyren

Teknisk broschyr

Standard

Teknisk broschyr

Teknisk broschyr

Kyla

Öppna

MÅTTSKISS -

Kuben 1100RE

Måttskiss-Kuben-550AW.jpg

FRÅGOR OCH SVAR -

Kuben 1100RE