Kuben Ventilation | Rumsaggregat | Ventilationsaggregat

RUMSAGGREGAT

Kuben har flertalet rumsaggregat som är utmärkta för att ventilera mindre lokaler, enskilda rum eller enkla kontor. Aggregaten är utrustade med den senaste tekniken; Motströmsvärmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad (>80%), supereffektiva likströmsfläktar och den senaste styrtekniken.

Kontakta oss för en dialog om vilken ventilationslösning som skulle kunna passa bäst i just ditt fall.

Kuben 35B_2.JPG

Luftflöde:

Kuben 35B

Vårt minsta aggregat för kanalanslutning med hög värmeåtervinning och energisnåla fläktar.

30 liter/sekund

Passar för:

- Villa

- Lägenheter

- Bostadsrätter

Golvyta:

60 kvm

Kuben 100W.JPG

Luftflöde:

Kuben 100W

Kuben 100W är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

70 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

Antal personer:

1-10

Kuben 1100TE_1.JPG

Luftflöde:

Kuben 1100TE

Kuben 1100TE är ett komplett inneklimataggregat avsett att kanalanslutas till ett ventilationssystem.

265 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

Antal personer:

31-40

Kuben 50RX.JPG

Luftflöde:

Kuben 50RX

Ett smidigt aggregat med värmeåtervinning för ventilation i små lägenheter, kontorsmoduler mm.

19 liter/sekund

Passar för:

- Villa

- Lägenheter

- Bostadsrätter

Golvyta:

40 kvm

Kuben 1000M2E 2016.JPG

Luftflöde:

Kuben 1000M2E

Kuben 1000M2E är avsett att nästan ljudlöst ventilera ett större rum, en skolsal, ett konferensrum eller liknande.

230 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

Antal personer:

21-30

Kuben 2000TE.JPG

Luftflöde:

Kuben 2000TE

Ett kompakt kanalanslutet aggregat som är gjort för att placeras direkt i vistelsezonen utan något fläktrum.

500 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

Antal personer:

61-70

Kuben 50W.JPG

Luftflöde:

Kuben 50W

Kuben 50W är ett mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras direkt i rummet och det är enkelt att montera.

45 liter/sekund

Passar för:

- Villa

- Lägenheter

- Bostadsrätter

Golvyta:

90 kvm

Kuben 1000M3 stängd dörr.JPG

Luftflöde:

Kuben 1000M3E

Kuben 1000 M3E är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

265 liter/sekund

Passar för:

- Kontor

- Konferenslokaler

- Skolor

- Samlingsrum

Antal personer:

31-40

Ventilation rumsaggregat

Ventilation i olika typer av rum är viktig och beroende på vilket typ av rum ska ventileras så krävs olika typer av ventilation. Man kan undra varför behöver man ventilation men ett dåligt ventilerat rum ger dålig luft som påverkar människans hälsa. Luften i sig är sällan farlig men föroreringar i luften gör att den känns unken och ofräsch vilket kan påverka en person genom att den känner sig trött och får svårt att koncenterera sig. Detta leder i sin tur leder till att man presterar sämre om man upplever dålig luft på arbetsplatsen eller kontoret.

 

Det finns flera forskare som visat på samband mellan luftomsättning och kortfristig sjukfrånvaro så det finns goda skäl för att vara noga och välja rätt ventilation för kontoret. Kubens ventilationsaggregat är dessutom tysta vilket också är en viktigt för arbetsmiljön på arbetsplats och kontor då ljudnivån påverkar människans arbetsprestation.

 

Kuben Ventilation tillverkar en rad rumsaggregat som är avsedda att ventilera rum, kontor, liten lägenhet, kontorsmoduler, samlingsrum, grupprum med mera. Rumsaggregat innebär helt enkelt att ventilationsaggregatet kan placeras i samma rum som det är tänkt att ventilera, därav namnet rumsaggregat.

 

Det krävs alltså inget specifikt fläktrum eller aggregaten behöver inte placeras i något annat liknande utrymme.

Att placera ventilationsaggregatet i samma rum som de ventilerar ställer stora krav på att aggregat är tyst. Detta är något Kuben arbetat hårt mot att tillverka marknadens tystaste ventilationsaggregat och något som vi idag är marknadsledande på. 

 

Kubens ventilationsaggregat passar alla typer av branscher och byggnader och vi kan bygga ventilationsaggregaten så det passar just era behov. Oavsett om aggregaten ska ventilera ett kontor, en lägenhet, ett rum eller liknande så är Kubens ventilationsaggregat anpassade att ventilera rummet tyst och energieffektivt.

 

Ventilationsaggregat från Kuben Ventilation tillverkar ventilationsaggregat med ett så kallad FTX-system, alltså mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Detta är den bästa och mest energieffektiva ventilationen du kan ha och garanterar dig en fräsch luft oavsett lokal.

 

Kubens ventilationsaggregat har en hög värmeåtervinning, mer än 80%, vilket gör att det inte går åt lika mycket energi åt att värma upp luften som kommer utifrån och som ska in i lokalen. På så vis belastar ventilationsaggregaten inte vår miljö lika mycket. Oavsett om ni behöver ett ventilationsaggregat till kontor, ett rum, en mindre lägenhet så har Kuben Ventilation rumsaggregaten som passar just er.

 

Om våra standard aggregat inte passar just era behov är vi flexibla och kan tillverka ventilationsaggregat som passar just för er och era behov.

KONTAKTUPPGIFTER

Kuben Ventilation AB

Vassbo 64
791 93 Falun
Tel: 0243 - 22 31 15

 

 

ÖPPETTIDER

PRODUKTION

Vardagar 06:30 - 16:00


KONTOR / TELEFON
Vardagar 07:00 - 16:00

 

Guldsigill - 2018-SMALL.png
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

© 2019 Kuben Ventilation AB