top of page

VENTILATION OCH COVID-19

Uppdaterat: 22 dec. 2020COVID-19 pandemin har inte undgått någon och faktum är att ventilationen har en viktig del i arbetet med att minska smittspridningen. Om vi själva tar vårt ansvar och håller avstånd så kan en god ventilation hjälpa till att ytterligare minska spridningen av viruset.


Folkhälsomyndigheten skriver såhär angående ventilation, COVID-19 och smittspridning:

"Allmänt om ventilation och risk för spridning av covid-19 via ventilation

Med den kunskap vi har idag räknas SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 inte till de så kallade luftburna infektionerna. Även om det finns en risk att covid-19 under särskilda omständigheter kan spridas via luft, är nära kontakter mellan personer genom droppsmitta den huvudsakliga smittvägen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun. De viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är därför att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och undvika trängsel, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, samt att undvika att röra vid ansiktet.

Det finns i nuläget inget som tyder på att människors smittas av covid-19 genom att virus sprids i ventilationssystem. Däremot vet man att vistelse i små utrymmen med bristfällig ventilation kan utgöra risk för smittspridning.

Det är som alltid viktigt att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna, för att upprätthålla en god luftkvalitet och inomhusmiljö.


Om rutiner för skötsel och underhåll

Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren/verksamhetsutövaren bedriva egenkontroll av luftkvaliteten inomhus och ventilationens funktion. Detta innebär bland annat rutiner för skötsel av ventilationssystemet, såsom filterbyten och kanalrensningar och andra kontroller som säkerställer att ventilationen fungerar, finns på plats. Det är viktigt att detta görs regelbundet, men man behöver inte ha tätare intervaller för exempelvis filterbyten och kanalrensningar med anledning av covid-19.


Om vädring av till exempel klassrum

Vädring av klassrum mellan lektionerna, för att få ett snabbt luftombyte kan vara ett komplement till den ordinarie ventilationen. Vilken effekt vädring har ur smittskyddssynpunkt, och specifikt på spridningen av covid-19 är mer oklart. Att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och undvika trängsel, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, samt att undvika att röra vid ansiktet är viktigast. Men generellt är det bra med god ventilation och frisk luft." Svensk ventilation rapporterar att REHVAs rekommendation i utgåva 3 "förklarar varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas, och att detta gör att konventionell ventilation effektivt kan späda ut och föra bort dem."


Illustration som visar hur normenlig ventilation späder ut viruspartiklar och för bort dem.


Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin hemsida med anledning av COVID-19 pandemin och skriver om hur ventilationen är en viktig del för att minska smittspridningen: "Det nya coronaviruset sprids främst genom droppsmitta när personer är nära varandra. Flera organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, med flera, menar att smitta även kan spridas från små droppar som hålls svävande i luften från smittade personer som nyser, hostar eller talar. Ventilationen behöver normalt vara på minst en timme innan arbetsdagen börjar. För att vara på den säkra sidan rekommenderar WHO, ECDC med flera att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut.

För att minska risken att smitta andra på arbetsplatsen, är det viktigt att hålla avstånd. När man arbetar flera personer i en lokal med liten luftvolym ökar risken att andas in andras utandningsluft, som kan innehålla smittämnen. För att ventilera bort eventuella smittämnen och andra föroreningar måste ventilationen räcka till för antalet personer som arbetar i lokalen. Arbeta i mindre grupper och anpassa antalet personer till rummets volym och ventilation. Det är stor variation på hur bra olika ventilationslösningar fungerar och på hur effektivt luften byts ut. En översyn av ventilationen kan behövas för att vara säker på att den fungerar som den ska."


På Lunds universitet studerar forskare sedan länge hur smittämnen kan spridas via luften. Den senaste tiden har man förstås koncentrerat sig på coronaviruset. Doktor Malin Alsveds webbinarium "Luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning" ger en god bild av hur virus sprids i luften när vi sjunger bland annat.Ytterligare än anledning att investera i effektiva ventilationsaggregat som ger skolan eller kontoret en bättre och fräschare inomhusluft. Speciellt med tanke på hur mycket tid av våra dagar vi och våra barn spenderar i dessa miljöer.Comentários


bottom of page