top of page

DÄRFÖR BÖR DU INSTALLERA ETT FTX-SYSTEM

Uppdaterat: 3 mars 2021En god ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat och en bra luft i våra hem. Idag har de flesta med största sannolikhet en bättre ventilation på sina arbetsplatser än i sina hem, trots att vi spenderar i snitt drygt 58 år av våra i liv i våra hem. Av dessa 58 år spenderar vi 27 år i sovrummet och varje dag andas vi in drygt 20 000 liter luft. Dessa siffror visar vikten av att ha ett gott inomhusklimat hemma med luft som är ny och fräsch och ett ventilationssystem som rensar ut dålig luft och föroreningar.


Väldigt många hem har idag ett FX-system (frånluftsystem) som innebär att frånluften tas ut från ställen med mycket föroreningar, till exempel toalett och kök, och den friska uteluften tas in via uteluftsventiler i ytterväggen. Uteluften kan filtreras via ett enkelt filter. Värmen i frånluften tas tillvara via en frånluftvärmepump som normalt är placerad i till exempel tvättstugan.


Detta system för ventilation uppfyller inte folkhälsomyndighetens rekommendationer enligt en studie utförd av Bengt Bergvist på Energianalys AB på uppdrag av föreningen Svensk Ventilation.


FX-systemen är i många fall otillräckliga och det blir bland annat tydligt när ett fönster öppnas i något sovrum. Då försämras ventilationen i resten av bostaden och ett andra sovrum får bara en fjärdedel så mycket frisk luft som behövs.


Ett bättre alternativ är att satsa på ett FTX-system (Frånluft och Tilluft med värmeåtervinning). Även här tas frånluften från rum med mer föroreningar, till exempel WC, bad, kök osv, men friskluften tas inte in direkt genom ytterväggen genom en friskluftventil i varje rum utan tilluften tillförs de "renare" rummen genom ett kanalsystem som är anslutet till ett ventilationsaggregat.


I aggregatet värms den kalla uteluften på väg in i huset upp av den varma frånluften som är på väg ut ur huset, i den speciella värmeväxlarenheten. Verkningsgraden på återvinningen är så hög som 80%, dvs 80% av värmen i frånluften som var på väg att vädras ut tas till vara och återförs till den kalla tilluften.


Vid extra kallt väder räcker kanske inte det till för att slippa kalldrag och då värms automatiskt tilluften upp till en inställd behaglig temperatur med hjälp av extra värmare i aggregatet. Ventilationsaggregatet innehåller dessutom bra filter på både tilluft- och frånluftsidan så att den luft som tas in är oftast renare än luften utomhus som innehåller partiklar och andra föroreningar som finns i vår luft.


FTX-systemen ger inte bara en bättre luftkvalitet i hemmet, ett FTX-system kräver också mindre underhåll och är dessutom mer kostnadseffektivt i längden eftersom du återvinner värmen i luften som är på väg ut ur huset.


Studien visar också, att enligt allt hårdare energikrav från Boverkets byggregler, kommer FX-system ha svårt att hävda sig jämfört med FTX-system.


Boverket har nämligen i sina byggregler infört en så kallad primärenergifaktor på 1,6 för el, vilket innebär att all fastighetsel skall räknas upp med 60 % vid energiberäkningar. Dessa krav kan också komma att bli hårdare efter hand och det är en viktig faktor att ta hänsyn till när man står i valet och kvalet att installera FX- eller FTX-system.


Med tanke på resultatet i studien spås det att FTX-systemen kommer att öka när FX-systemen får allt svårare att klara de framtida kraven på energiprestanda och luftkvalitet. Med studiens resultat som underlag så rekommenderar Svensk Ventilation att man vid renovering eller nyproduktion installerar ett FTX-system. Läs mer om studien här.


På Kuben Ventilation har vi länge förespråkat och sett fördelarna med energieffektiva och tysta FTX-system. Ska du renovera eller bygga nytt är ett ventilationssystem med FTX det rätta alternativet. Våra FTX-aggregat passar alla möjliga byggnader och bostäder och vi kan oftast anpassa våra aggregat så att de passar just dina behov och förutsättningar.Vi har dessutom utvecklat ett unikt aggregat där vi integrerat vårt FTX-aggregat med en luft/vatten-värmepump från Daikin. Detta aggregat, som vi kallar för Kuben 230AW, sköter då allt som rör husets inomhusklimat:


● Ventilation med värmeåtervinning

● Luftvärme/komfortkyla

● Radiatorvärme

● Golvvärme

● Varmvattenproduktion


Commenti


bottom of page